Ολομέλεια ΣτΕ: Συνταγματική η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος

Ολομέλεια ΣτΕ: Συνταγματική η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος

Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης

«Σφραγίδα» συνταγματικότητας έβαλε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στο τέλος επιτηδεύματος. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με απόφαση του (148/2024) έκρινε συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος καθώς αποφάνθηκε πως δεν παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 17, 25 παρ. 1 και 78 του Συντάγματος, τις αρχές της καθολικότητας και της ισότητας του φόρου, την αρχή της αναλογικότητας, αλλά και το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, στο σκεπτικό της απόφασης τους αναφέρουν ότι η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος κρίθηκε συνταγματική λόγω του χαμηλού ύψους του, καθώς ανέρχεται στα 650 ευρώ ετησίως, αλλά και του μαχητού χαρακτήρα του.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου