Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα του αναλγητικού φαρμάκου LONARID

Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα του αναλγητικού φαρμάκου LONARID

Η εταιρεία διανομής του φαρμάκου ενημέρωσε για πιθανότητα ύπαρξης συσκευασιών κυψέλης (blisters)

Την ανάκληση της παρτίδας F27279 του φαρμακευτικού σκευάσματος LONARID-N TAB (400+50+10) MG/TAB με ημερομηνία λήξης 31.08.2028 γνωστοποιεί ο ΕΟΦ.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή μετά από ενημέρωση από την εταιρεία για πιθανότητα ύπαρξης συσκευασιών κυψέλης (blisters), που δεν εμπεριείχαν τυπωμένες τις αντίστοιχες σημάνσεις. Η απόφαση εκδίδεται προληπτικά στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.

Η εταιρεία BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε, ως Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.