Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος χαρακτηρίζει θετικές τις αλλαγές του υπουργείου Δικαιοσύνης στον Ποινικό Κώδικα

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος χαρακτηρίζει θετικές τις αλλαγές του υπουργείου Δικαιοσύνης στον Ποινικό Κώδικα

Ποιες από τις προτάσεις της υιοθετήθηκαν

Θετικά εκφράζεται η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ) για μεγάλο αριθμό διατάξεων του νομοσχέδιου του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, επισημαίνοντας ότι περιέχονται διατάξεις οι οποίες «αναμφίβολα κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση» και αποτελούν προτάσεις της ΕΕΕ.

Ακόμη, αναφέρει η ΕΕΕ ότι οι αλλαγές που έγιναν στον Ποινικό Κώδικα το 2019, δημιούργησαν προβλήματα, τα οποία πριν τη ψήφιση τους είχαν επισημανθεί από την Ένωση και είχαν υποβληθεί «συγκεκριμένες προτάσεις από τις οποίες δυστυχώς υιοθετήθηκαν ελάχιστες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επισημάνσεις αυτές του 2019 της ΕΕΕ, «δεν εκτιμήθηκαν ορθά, ούτε λήφθηκαν υπόψη, με συνέπειες την έκδηλη αύξηση της εγκληματικότητας, κατά τρόπο πολλαπλώς επικίνδυνο για την έννομη τάξη και την ασφάλεια, τη σώρευση υποθέσεων στα ακροατήρια, χωρίς οποιαδήποτε βάσιμη προοπτική βελτίωσης της κατάστασης και τη διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης πολλών από τις νέες διατάξεις».

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, αναφέρει η ΕΕΕ ότι στο τωρινό νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης «περιέχονται διατάξεις που αποτελούν προτάσεις της ΕΕΕ, οι οποίες αναμφίβολα κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση».

Συγκεκριμένα, οι θετικές διατάξεις που υιοθετήθηκαν και αποτελούν προτάσεις της ΕΕΕ, μεταξύ των άλλων, είναι:

- Η αυτεπάγγελτη δίωξη για τα εγκλήματα της απάτης,

- Η αυτεπάγγελτη δίωξη για εγκλήματα που τελούνται σε βάρος του νομικού προσώπου του ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των ΟΤΑ,

- Η αύξηση της εκτιτέας ανώτατης συνολικής ποινής στα 25 και 10 έτη, για πρόσκαιρη κάθειρξη και φυλάκιση, αντίστοιχα,

-Η επαναφορά του μέτρου ασφαλείας της δικαστικής απέλασης,

-Η κατάργηση του υπολογισμού χρηματικής ποινής σε ημερήσιες μονάδες, αφού πλέον η χρηματική ποινή εκτελείται με βεβαίωση στην αρμόδια ΔΟΥ.

- Η κατάργηση του Πενταμελούς Εφετείου.