Θα αμείβονται έξτρα οι δικαστικοί για την βελτίωση της ταχύτητας στην απονομή των αποφάσεων

Θα αμείβονται έξτρα οι δικαστικοί για την βελτίωση της ταχύτητας στην απονομή των αποφάσεων

Σε σύστημα ανταμοιβών προχώρησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Στην θέσπιση, για πρώτη φορά, συστήματος ανταμοιβών δικαστικών υπαλλήλων στο πλαίσιο της βελτίωσης της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας στην απονομή στης δικαιοσύνης προχώρησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την από 29/12/2023 υπ’ αρίθμ. πρωτ. 56921 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικολάου Παπαθανάση και Αθανασίου Πετραλιά αντιστοίχως και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, στόχους του συστήματος αποτελούν η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης εργασιών και εκτέλεσης καθηκόντων που αφορούν στα Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων, η εξάλειψη καθυστερήσεων και η βαθμιαία καλλιέργεια αισθήματος επιβράβευσης της αποδοτικότητας μεταξύ των δικαστικών υπαλλήλων προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο συσσωρευμένος όγκος των ποικίλων καθηκόντων τους στα δικαστήρια όπου υπηρετούν.

Το ύψος της συνολικής δαπάνης το οποίο θα αντληθεί από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχεται στο ποσό των 11 εκατ. ευρώ και αφορά την καταβολή ανταμοιβών σε δικαστικούς υπαλλήλους για την απόδοση τους, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Κριτήρια για τους δυνητικούς δικαιούχους των ανταμοιβών αποτελούν το ενδιαφέρον για την ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών, η ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων σχετικών με τη φύση της θέσης, η ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες και νέες διαδικασίες και οι επικοινωνιακές δεξιότητες.