Διορίζονται 375 συμβολαιογράφοι στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Διορίζονται 375 συμβολαιογράφοι στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Πρόκειται για τους επιτυχόντες του πρόσφατου διαγωνισμού

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τις οποίες διορίζονται 375 συμβολαιογράφοι από τον πίνακα των συνολικά 400 επιτυχόντων του πρόσφατου διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι 10 επιτυχόντες με δήλωση τους δεν αποδέχτηκαν τον διορισμό, ενώ 15 βρίσκονται στο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών τους.