Η Τράπεζα Πειραιώς στο Παγκόσμιο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Η Τράπεζα Πειραιώς στο Παγκόσμιο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Η Πειραιώς αποτέλεσε τον μοναδικό οργανισμό του ιδιωτικού τομέα από την Ελλάδα, που προσκλήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε, ως μέλος της επίσημης Ελληνικής αποστολής, στις εργασίες του δεύτερου Παγκόσμιου Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, που πραγματοποιήθηκε από τις 13 – 15 Δεκεμβρίου στη Γενεύη με τη συμμετοχή 168 χωρών.

Η Πειραιώς αποτέλεσε τον μοναδικό οργανισμό του ιδιωτικού τομέα από την Ελλάδα, που προσκλήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Στο Φόρουμ προσκλήθηκαν περισσότερες από 100 διεθνείς ιδιωτικές εταιρείες όπως η Google, το Bloomberg, η La Caixa, η Adidas, η Microsoft, η Meta, η Novo Nordisk, η IKEA, η Sony κ.α.

Η πρόσκληση για τη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στην σημαντική αυτή διεθνή διοργάνωση, ήρθε σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη στις 20 Απριλίου 2023 μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και της έναρξης λειτουργίας της πρώτης Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Η Ακαδημία αυτή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «EQUALL» για μια κοινωνία ισότιμων ανθρώπων της Τράπεζας Πειραιώς, και έχει ως στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ευκαιριών αξιοπρεπούς επαγγελματικής απασχόλησης για τις γυναίκες πρόσφυγες μέσω της επαγγελματικής τους κατάρτισης, ώστε να επιτύχουν την αυτονομία και την βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους.

Το Παγκόσμιο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες που πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια, είναι η μεγαλύτερη διεθνής συνάντηση για τους πρόσφυγες. Έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την πρακτική εφαρμογή των στόχων που ορίζονται στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες, το οποίο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2018: Ελάφρυνση των πιέσεων στις χώρες υποδοχής, ενίσχυση της αυτάρκειας των προσφύγων, επέκταση της πρόσβασης σε τρίτες χώρες και βελτίωση των συνθηκών στις χώρες καταγωγής για επιστροφή τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ, τα κράτη και τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να κάνουν αποτίμηση των δεδομένων και των εξελίξεων διεθνώς στο θέμα αυτό, να ανακοινώσουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ενέργειες και οικονομικές συνεισφορές, να επισημάνουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να προβούν σε αξιολόγηση των μελλοντικών προκλήσεων και ευκαιριών.

Το Φόρουμ του 2023 συγκλήθηκε από πέντε κράτη και συγκεκριμένα την Κολομβία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, την Ιορδανία και την Ουγκάντα και συνδιοργανώθηκε από την κυβέρνηση της Ελβετίας και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.