Συνεχίζουν την αποχή τους οι δικηγόροι

Συνεχίζουν την αποχή τους οι δικηγόροι

Παράλληλα θα προσφύγουν στα αρμόδια Δικαστήρια κατά των διατάξεων του νέου φορολογικού νόμου

Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των δικηγόρων και τη συνέχιση της αποχής τους μέχρι και τις 5-1-2024 με παράλληλη προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια κατά των διατάξεων του νέου φορολογικού νόμου εισηγείται η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Σε σημερινή συνεδρίαση της η Ολομέλεια αποφάσισε την συνέχιση των κινητοποιήσεων «για την προάσπιση της αξιοπρέπειας του δικηγορικού σώματος και του θεσμικού ρόλου του δικηγόρου».

Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι σε ανακοίνωση τους διεκδικούν την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων μας και συγκεκριμένα

1. Οικονομικά θέματα

· Την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια

· Την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ

· Την μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ

· Την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

· Την επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης

· Την κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ

· Την αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου./.

2. Νομική Βοήθεια

Την άμεση εξόφληση όλων των οφειλομένων αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας

3. ΠΚ και ΚΠΔ

Την απόσυρση του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση.

4. Δικαστικός χάρτης

Τη διατήρηση των υφιστάμενων Πρωτοδικείων και Εφετείων της Χώρας.

5. Ευάλωτοι δανειολήπτες

Προστασία πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών. Εφαρμογή Κώδικα δεοντολογίας από τις εισπρακτικές εταιρίες. Άρση καταχρηστικών συμπεριφορών. Σεβασμός των Δικηγόρων και δανειοληπτών. Άρση του ακατάσχετου τωνfunds και του 10% της προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ολομέλεια αποφάσισε:

1. Την δικαστική προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια κατά των διατάξεων του νέου φορολογικού νόμου.

2. Να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας ως κοινή ελάχιστη δράση όλων των Δικηγορικών Συλλόγων την αποχή των μελών τους:

· Από όλες τις ποινικές δίκες.

· Από τη Νομική Βοήθεια και τους αυτεπάγγελτους διορισμούς μέχρις πλήρους εξοφλήσεως των αποζημιώσεων που εκκρεμούν (2023, 20%, κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών κλπ).

· Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds../.

· Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ.

· Από πράξεις εκποίησης και πράξεις αναφορικά με τους πίνακες διανομής πτωχεύσεων (συνδικίες, διαχειριστές αφερεγγυότητας).

· Από δίκες για αυτοδιοικητικές εκλογές.

· Από συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και Μητρώο Εισηγητών Κτηματολογίου.

Επιπλέον, οι δικηγόροι σημειώνουν ότι «πέραν των άνω ελαχίστων κοινών δράσεων τα θεσμικά όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων θα αποφασίσουν και για άλλες μορφές κινητοποίησης που εκείνα θα κρίνουν».

Η Ολομέλεια θα συγκληθεί και πάλι την Πέμπτη 4-1-2024 προκειμένου να αποφασίσει την παράταση των κινητοποιήσεων.

Μαρία Ζαχαροπούλου