«Σφραγίδα» συνταγματικότητας στο «μπλόκο» εξαγωγής φαρμάκων έβαλε το ΣτΕ

«Σφραγίδα» συνταγματικότητας στο «μπλόκο» εξαγωγής φαρμάκων έβαλε το ΣτΕ

Τι αναφέρει στην απόφασή του το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

«Σφραγίδα» συνταγματικότητας έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), με την οποία μπήκε προσωρινό «μπλόκο» στην παράλληλη εξαγωγή και ενδοκοινοτική διακίνηση 75 φαρμακευτικών προϊόντων.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με απόφαση του (2214/2023) απέρριψε την αίτηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοαποθηκαρίων, που ζητούσε την ακύρωση της από 22.11.2022 απόφασης του ΕΟΦ με το σκεπτικό ότι είναι συμβατή με το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο, καθώς προέχει, ανά πάσα χρονική στιγμή, η κάλυψη με επάρκεια των αναγκών των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας «οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, οφείλουν να εξασφαλίζουν κατά πάντα χρόνο τον εφοδιασμό με τα κατάλληλα φαρμακευτικά προϊόντα των φαρμακείων και των άλλων προσώπων που διαθέτουν φάρμακα στο κοινό, ώστε να καλύπτονται με επάρκεια οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια».

Μάλιστα, οι δικαστές σημειώνουν ότι «η εξαγωγική δραστηριότητα των οικονομικών αυτών φορέων τελεί υπό τον όρο ότι, πάντως, διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα των φαρμάκων στην εγχώρια αγορά, με δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών στο κατάλληλο φάρμακο, και ότι δεν δημιουργείται θεραπευτικό κενό προς βλάβη της δημόσιας υγείας».

Στην απόφαση του το ΣτΕ αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο ΕΟΦ είναι αρμόδιος να λαμβάνει μέτρα για «την διασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού της αγοράς με τα κατάλληλα φαρμακευτικά προϊόντα» ώστε να «αποτρέπεται ο κίνδυνος αδυναμίας πρόσβασης των ασθενών στην ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή».

Μαρία Ζαχαροπούλου