Προειδοποίηση του ECDC: Εντοπίστηκε το επικίνδυνο μικρόβιο Κλεμπσιέλλα σε 15 ελληνικά νοσοκομεία

Προειδοποίηση του ECDC: Εντοπίστηκε το επικίνδυνο μικρόβιο Κλεμπσιέλλα σε 15 ελληνικά νοσοκομεία

Πώς μεταδίδεται και τι προκαλεί - Μέτρα πρόληψης

Για την εξάπλωση του πολυανθεκτικού ενδονοσοκομειακού μικροβίου Κλεμπσιέλλα στα ελληνικά νοσοκομεία προειδοποιεί νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

Σύμφωνα με την έκθεση σε 15 ελληνικά νοσοκομεία τα οποία εξετάστηκαν για την παρουσία ενδονοσοκομειακών μικροβίων, εντοπίστηκε σε διάφορες παραλλαγές το πολυανθεκτικό μικρόβιο Klebsiella pneumoniae, σε ορισμένες δε από αυτές τις περιπτώσεις, με ενδημικά χαρακτηριστικά. Οι επιστήμονες του Ευρωπαϊκού Κέντρου προειδοποιούν, ότι το στέλεχος K. pneumoniae ST39 παρουσιάζει υψηλό προφίλ μικροβιακής αντοχής, κάτι που αποτελεί δείκτη μεγάλης εξάπλωσης «μιας νέας αναδυόμενης απειλής μικροβιακής αντοχής που έχει εγκατασταθεί στο νοσοκομειακό σύστημα στην Ελλάδα. Η κατάσταση αυτή προκαλεί περαιτέρω ανησυχία», καθώς σύμφωνα με τους επιστήμονες του ECDC, ενδέχεται να προκληθεί «ταχεία εξάπλωση και σε άλλα ανθεκτικά -στα αντιβιοτικά φάρμακα- παθογόνα, που μεταδίδονται με παρόμοιο τρόπο».

Οι συντάκτες της έκθεσης συμπεραίνουν, πως ο υψηλός αριθμός περιστατικών ενδονοσοκομειακής μετάδοσης στα νοσοκομεία της Ελλάδας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως, καθώς αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας των Ελλήνων ασθενών. Επίσης, επισημαίνεται πως είναι απαραίτητη «η τακτική εργαστηριακή επιτήρηση για την έγκαιρη ανίχνευση αναδυόμενων στελεχών ενδονοσοκομειακών μικροβίων, υψηλής μικροβιακής αντοχής, καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών ελέγχου που χρησιμοποιούνται».

Πώς μεταδίδεται και τι προκαλεί

Οι κλεμπσιέλλες είναι Gram-αρνητικά βακτηρίδια, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με το κολοβακτηρίδιο (εντεροβακτηριοειδή). Ως αίτια νοσοκομειακών λοιμώξεων μεταδίδονται με άμεση επαφή (χέρια νοσοκομειακού προσωπικού) προκαλώντας, αν είναι ανθεκτικές στα αντιβιοτικά, σοβαρές λοιμώξεις που θεραπεύονται δύσκολα.

Η Klebsiella pneumoniae και η Klebsiella oxytoca είναι συχνά αιτία λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Προκαλούν εξάρσεις χρόνιας βρογχίτιδας και σοβαρότατη έως και θανατηφόρο πνευμονία.

Ως αίτια νοσοκομειακών λοιμώξεων, προσβάλλουν άτομα ανοσοκατασταλμένα (ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ογκολογικούς ασθενείς) και προκαλούν λοιμώξεις ανθεκτικές σε πολλά είδη αντιβιοτικών, όπως ουρολοιμώξεις, λοιμώξεις μαλακών μορίων, πνευμονία, μηνιγγίτιδα, σηψαιμία, περιτονίτιδα, λοιμώξεις τραυμάτων και χειρουργικές λοιμώξεις.

Για τη θεραπεία χορηγούνται διάφορα αντιβιοτικά με βάση τη θέση της λοίμωξης και το αντιβιόγραμμα -οι κλεμπσιέλλες αποκτούν εύκολα αντοχή στα αντιβιοτικά.

Μέτρα πρόληψης

Το βασικότερο προληπτικό μέτρο αποφυγής μετάδοσης μικροβίων με άμεση επαφή είναι το σωστό πλύσιμο των χεριών, ιδίως του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Επίσης, αυστηρότατη τήρηση των κανόνων υγιεινής εντός νοσοκομείου, όσον αφορά τους χώρους και τους χειρισμούς κατά τη νοσηλεία, ιδίως των ανοσοκατεσταλμένων αρρώστων (αποστείρωση, απολύμανση, αντισηψία, απομόνωση ασθενών με στελέχη ανθεκτικά στα αντιβιοτικά).