Πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα από την Πειραιώς Leasing

Πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα από την Πειραιώς Leasing

Το My Lease είναι ένα καινοτόμο εργαλείο

Νέους ορίζοντες στο χώρο της χρηματοδοτικής μίσθωσης ανοίγει η Πειραιώς Leasing, με τη διάθεση της ψηφιακής πλατφόρμας My Lease. Το My Lease είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που επιτρέπει στους υφιστάμενους πελάτες της Πειραιώς Leasing να διαχειρίζονται τις χρηματοδοτικές τους δραστηριότητες με ευκολία, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Οι πελάτες της Πειραιώς Leasing έχουν την δυνατότητα να διεκπεραιώνουν μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών ψηφιακά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • Συνοπτική εικόνα συναλλακτικής σχέσης       
  • Αντίγραφο κίνησης Λογαριασμού και πίνακα Μισθωμάτων
  • Αντίγραφο Σύμβασης, Τιμολογίου Κτήσης & Τελευταίου Μισθώματος
  • Ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων σχετικά με τις leasing συναλλαγές τους 
  • Υποβολή νέας αίτησης leasing
  • Ηλεκτρονική πιστοποίηση των στοιχείων ταυτότητας, μέσω εφαρμογής e-Gov KYC της ΓΓΠΣ
  • Άμεση ενημέρωση (ανακοινώσεις, ειδοποιήσεις, προσφορές).

Η νέα πλατφόρμα My Lease αναβαθμίζει την εμπειρία των πελάτων, προσφέροντας  αυτοματοποιημένες υπηρεσίες, χωρίς περιορισμούς στους χρόνους πρόσβασης. Παράλληλα, παρέχει στην Πειραιώς Leasing τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα αιτήματα με αποτελεσματικότητα και να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Με 30 έτη δυναμικής παρουσίας στην αγορά, η Πειραιώς Leasing, θυγατρική της Piraeus Financial Holdings, είναι πρωτοπόρος στον κλάδο του leasing, εξελίσσοντας τις υπηρεσίες της με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της και προσφέροντας ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών λύσεων σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.