Το ΣτΕ θα κρίνει τη νομιμότητα προστίμου 995.000 ευρώ για 199 αδήλωτες airbnb πολυτελείς βίλες στη Μύκονο

Το ΣτΕ θα κρίνει τη νομιμότητα προστίμου 995.000 ευρώ για 199 αδήλωτες airbnb πολυτελείς βίλες στη Μύκονο

Φωτογραφίες από τις βίλες είχαν αναρτηθεί σε δυο πλατφόρμες

Από την Δ.Ο.Υ. Αθηνών επιβλήθηκε πρόστιμο 995.000 ευρώ σε επιχειρηματία για την εκμίσθωση, κατά το περασμένο έτος, μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb), 199 πολυτελών βιλών στην Μύκονο. Η Δ.Ο.Υ. για κάθε μια από τις 199 βίλες επέβαλε αυτοτελές πρόστιμο των 5.000 ευρώ (συνολικά 995.000 ευρώ).

Το πρόστιμο επιβλήθηκε σε επιχειρηματία που όπως υποστηρίζει δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών ανεύρεσης πελατών και στη μεσιτείας ακινήτων.

Φωτογραφίες από τις βίλες είχαν αναρτηθεί σε δυο πλατφόρμες της Μυκόνου. Οι 199 βίλες δεν είχαν εγγραφή στο τηρούμενο από την ΑΔΑΕ Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, ούτε είχαν τον προβλεπόμενο από το νόμο 4446/2016 Μοναδικό Αριθμό Ακινήτου.

Κατά της επιβολής του προστίμου ο επιχειρηματίας προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το ποίο έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να επιληφθεί της υπόθεσης και την ανέπεμψε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στην αίτησή του (έχει καταθέσει και αίτημα έκδοση προσωρινής αναστολής) υποστηρίζει ότι ουδέποτε υπήρξε καθοιονδήποτε τρόπο διαχειριστής των ακινήτων αυτών, εκτός από μόνο από μια περίπτωση, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ακόμη, υποστηρίζει ότι η επιβολή του προστίμου είναι αντισυνταγματική, καθώς δεν κλήθηκε σε ακρόαση από η Δ.Υ.Ο. πριν την επιβολή του προστίμου, αλλά είναι και παράνομη, αφού το πρόστιμο επιβλήθηκε αυθαίρετα και καταχρηστικά, χωρίς καμία νόμιμη αιτιολογία.

Τέλος, υποστηρίζει ότι δεν έχει την ιδιότητα του διαχειριστή των επίμαχων ακινήτων, τα οποία μάλιστα στην πράξη επιβολής του προστίμου ούτε καν αναφέρονται ποια είναι αυτά.