Τα ΕΛΤΑ αναζητούν γενικό εμπορικό διευθυντή

Τα ΕΛΤΑ αναζητούν γενικό εμπορικό διευθυντή

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 22 Ιουνίου

Προκήρυξη για την πλήρωση της οργανικής θέσης του γενικού εμπορικού διευθυντή, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών δημοσιεύουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης και στελέχωσης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 22.06.2023.

Η προκήρυξη, με όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα καθήκοντα, τα κριτήρια πρόσληψης και τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στο elta.gr.