Yπερταμείο και Συγκοινωνίες Αθηνών: «ΜΑΖΙ ΠΑΝΤΟΥ γινόμαστε προσβάσιμοι» – Δράσεις για τους ΑμεΑ

Yπερταμείο και Συγκοινωνίες Αθηνών: «ΜΑΖΙ ΠΑΝΤΟΥ γινόμαστε προσβάσιμοι» – Δράσεις για τους ΑμεΑ

Πρώτος πιλοτικός σταθμός το Μετρό στο Μοναστηράκι

Απολύτως προσβάσιμος για 'Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) έγινε ο σταθμός του ηλεκτρικού και του μετρό στο Μοναστηράκι, με πρωτοβουλία του Υπερταμείου και των Συγκοινωνιών Αθηνών. Με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, υλοποιήθηκε πιλοτικό έργο προσβασιμότητας και παρεμβάσεις για την πιο ορθή εξυπηρέτηση των εμποδιζόμενων ατόμων στον εν λόγω σταθμό.

Το Υπερταμείο έχει ως στρατηγικό συνεργάτη για την προσβασιμότητα την ΑΜΚΕ «Με 'Αλλα Μάτια», ενώ τελεί υπό την ευγενική υποστήριξη του Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (ΣΚΕΠ) και του Ελληνικού Συλλόγου για το Σύνδρομο Asperger (ΕλσσΑ).

Σε συνεργασία με τους παραπάνω οργανισμούς από την Κοινωνία των Πολιτών, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε στοχευμένο κοινό που αποτελείται από 'Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), προκειμένου να εντοπιστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στις μετακινήσεις τους.

Αξιοποιώντας τα ευρήματα της έρευνας υλοποιήθηκε ένα σημαντικό πιλοτικό έργο στον σταθμό Μοναστηράκι στον άξονα της έμπρακτης συμπερίληψης στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, η εταιρία ΣΤΑΣΥ, μέλος του Ομίλου των Συγκοινωνιών Αθηνών, θα ολοκληρώσει μέσα στο 2023 σημαντικές παρεμβάσεις για την υλοποίηση και ολοκλήρωση ακόμα ενός προσβάσιμου σταθμού.

Οι δράσεις

Με βάση τη διάγνωση αναγκών μέσω έρευνας στους χρήστες ΑμεΑ των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και ενεργειών αυτοψίας σε σταθμούς, το Υπερταμείο προχώρησε στις παρακάτω δράσεις για τα 'Ατομα με Αναπηρία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ΜΑΖΙ ΠΑΝΤΟΥ γινόμαστε προσβάσιμοι».

1. Βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα & Ενημέρωση: α) Βιωματική εκπαίδευση οδηγών λεωφορείων και σταθμαρχών που αλληλοεπιδρούν με πολίτες στις «Συγκοινωνίες Αθηνών» β) Εκπαίδευση στα στελέχη Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας των 17 θυγατρικών του Υπερταμείου για προσβάσιμα εργαλεία επικοινωνίας. Σήμανση (και επιβεβαίωση) της τοποθεσίας όλων των ανελκυστήρων μετρό μέσω των Google Maps, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ΑμεΑ στους σταθμούς.

2. Πλάνο Δράσεων: 20 ήπιες παρεμβάσεις/ βελτιώσεις στις υποδομές για την καλύτερη λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου και μηχανισμός αναφορών της πορείας εξέλιξής από τους επιβάτες ΑμεΑ μέσω google docs μέσω της επαλήθευσης ενεργειών.

3. Υποδομές: ορίστηκαν 2 πιλοτικοί σταθμοί (Καλλιθέα και Μοναστηράκι) όπου έγινε ενδελεχής αξιολόγηση προσβασιμότητας από χρήστες με κινητική και οπτική αναπηρία και καταγραφή αναλυτικών προτάσεων βελτίωσης από focus groups χρηστών. Τοποθέτηση 409 προεξοχών σε στάσεις λεωφορείων για τη διευκόλυνση των ΑμεΑ, έργο το οποίο υλοποιήθηκε μέσω χρηματοδότησης Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, Ταμείο Συνοχής.

4. Μέτρηση Αποτελεσμάτων και διακυβέρνηση: Δημιουργία Δείκτη Προσβασιμότητας ως βασικό KPI αποτελεσματικότητας των ενεργειών αυτών. Η μονάδα μέτρησης είναι η αύξησης της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς από ΑμεΑ και τον τρόπο αυτό εκτιμάται η επιδραστικότητα των ενεργειών αυτών στα κοινά-στόχος.

5. Λειτουργία Help Desk από χρήστες με αναπηρία για υποστήριξη των θυγατρικών του Υπερταμείου σε θέματα προσβασιμότητας υλικών επικοινωνίας

Η καινοτομία της φιλοσοφίας του προγράμματος: το πιλοτικό πρόγραμμα στηρίζεται στην προσέγγιση της κεντρικής συμμετοχής των χρηστών με αναπηρία, στην αξιολόγηση και στο σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών των θυγατρικών του Υπερταμείου. Για την αποτελεσματικότητα του έργου έχει συσταθεί μία ομάδα (task force) από στελέχη του Υπερταμείου, του Ομίλου Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ-ΟΣΥ-ΣΤΑΣΥ) και επιβατών με αναπηρία.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις για την προσβασιμότητα των Μέσων Μεταφοράς από ΑμΕΑ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, τόνισε ότι «οι παρεμβάσεις που έγιναν στον σταθμό αποτελούν την ελάχιστη ένδειξη σεβασμού για τα άτομα με αναπηρία και έμπρακτη αναγνώριση του δικαιώματος τους να μετακινούνται ανεμπόδιστα, όπως όλοι. Η συμπεριληπτική κοινωνία αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, οι δράσεις του Ομίλου για την βελτίωση της καθημερινότητας των ΑμεΑ θα συνεχιστούν».

Ο Γιώργος Σπηλιόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, τόνισε ότι «ο ΟΑΣΑ, πιστός στις αξίες του και με συνείδηση του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει στην ελληνική κοινωνία, σχεδιάζει δράσεις και εφαρμόζει πρακτικές που να εξασφαλίζουν το θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις αστικές συγκοινωνίες. Η διαρκής βελτίωση της προσβασιμότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για όλους ανεξαιρέτως τους επιβάτες, χωρίς αποκλεισμούς, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλους μας».

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Κοτταράς, διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, ανέφερε «πως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων που στόχο έχουν την αναβάθμιση των υποδομών μας και κατ΄ επέκταση τη βελτίωση της επιβατικής εμπειρίας των Ατόμων με Αναπηρία, είναι επιβεβλημένα. Αυτή μας η προσπάθεια θα είναι διαρκής και με συνέπεια, συμβάλλοντας στο συνολικό εγχείρημα διευκόλυνσης της καθημερινότητας των ΑμεΑ».

Ο Βαγγέλης Αυγουλάς, δικηγόρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πρόεδρος ΑΜΚΕ «Με 'Αλλα Μάτια» και στρατηγικός συνεργάτης του Υπερταμείου για την Προσβασιμότητα, στάθηκε στο γεγονός ότι «το Υπερταμείο και οι Συγκοινωνίες Αθηνών, εδώ και μήνες, για κάθε τους βήμα μας εμπιστεύονται σαν κοινωνική επιχείρηση ανάπηρων ατόμων και επαγγελματιών του χώρου. Αυτό μετουσιώνει σε πράξη το μότο ζωής και ύπαρξης του διεθνούς αναπηρικού κινήματος "Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς". Τα ανάπηρα άτομα και μη ανάπηρα συνδιαμορφώνουμε, συνδημιουργούμε, συναποφασίζουμε».

O Παναγιώτης Πιτσίνιαγκας, motivational speaker, σύμβουλος Προσβασιμότητας και Συμπερίληψης, από την ΑΜΚΕ «Με 'Αλλα Μάτια», απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους σημείωσε: «Τα σωστά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής όλων μας, άσχετα αν τα χρησιμοποιούμε ή όχι. Στην προσπάθεια να γίνουν πιο μαζικά έγιναν βήματα και θα γίνουν και άλλα ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από τον τρόπο που κινείται, τον τρόπο που νιώθει το περιβάλλον ή με την ηλικία του».