Τα ΕΛΤΑ αναζητούν Δύο Γενικούς Διευθυντές

Τα ΕΛΤΑ αναζητούν Δύο Γενικούς Διευθυντές

Τι αναφέρει η προκήρυξη

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο κενών οργανικών θέσεων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 ετών δημοσιεύουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη αφορά σε:

• Προϊστάμενο της Γενικής Εμπορικής Διεύθυνσης και

• Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών

Η προκήρυξη, με όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα καθήκοντα, τα κριτήρια πρόσληψης και τη διαδικασία αξιολόγησης έχουν αναρτηθεί στο www.elta.gr

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25 Φεβρουαρίου 2023.