ΚΕΕΕ: Πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης 4.500 ανέργων στον κλάδο υποδομών και μεταφορών

ΚΕΕΕ: Πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης 4.500 ανέργων στον κλάδο υποδομών και μεταφορών

Πού θα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής

Ξεκινάει η υλοποίηση του έργου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού και Καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών».

Αναλυτικότερα όπως αναφέρει ανακοίνωση:

➢ Ωφελούμενοι του έργου είναι 4.500 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

➢ Αντικείμενο της πράξης είναι η παροχή ενεργειών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης καθώς και πιστοποίησης, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση σε αντικείμενα που σχετίζονται με τους κλάδους των υποδομών και των μεταφορών, τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της.

➢ Στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 Euro/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ανέργους, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες τους. Πρόκειται για σημαντικές υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στους άνεργους, προάγουν την κοινωνική συνοχή και παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια, για να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη και να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και η ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά στοιχεία για το Πρόγραμμα περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα https://apko05.uhc.gr/

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι άνεργοι, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα και τα λοιπά ζητούμενα, στην ίδια ιστοσελίδα.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων απευθύνεται στα επιμελητήρια - μέλη της και μέσω αυτών, στις επιχειρήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να συμμετέχουν ενεργά και να αναδείξουν με τον τρόπο αυτό, τη βαρύτητα του θεσμού της Δια Βίου Μάθησης.