Καινοτόμο πρόγραμμα για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων – Δημιουργείται Πανελλήνιο Δίκτυο Αναφοράς

Καινοτόμο πρόγραμμα για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων – Δημιουργείται Πανελλήνιο Δίκτυο Αναφοράς

Το υλοποιεί το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στη βελτίωση της παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων της χώρας μας, καθώς και στην ενδυνάμωση των υποδομών για την πρόληψη, αξιολόγηση και θεραπεία παιδιών με ανάγκες ψυχικής υγείας, στοχεύει το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων», το οποίο υλοποιεί το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα παρουσιάστηκε σήμερα στο 1ο συνέδριο της «Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων» και όπως ανέφερε κατά την ομιλία της η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, η υλοποίηση του γίνεται σε στενή συνεργασία με το διεθνώς αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας «Child Mind Institute» που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Το Ινστιτούτο παρέχει την επιστημονική τεχνογνωσία, ώστε οι στόχοι του προγράμματος να ανταποκρίνονται σε διεθνείς προδιαγραφές και βέλτιστες πρακτικές για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Η κ. Ράπτη πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα αυτό έρχεται σε συνέχεια του προγράμματος «Πρωτοβουλίας για την Υγεία» που βασίζεται σε μία διευρυμένη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και σε διεθνείς συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα. «Η πανδημία ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας νέων καινοτόμων δράσεων και υπηρεσιών για την υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων μας. Υπό αυτό το πρίσμα, ξεκίνησε το 2021, το 5ετές επιστημονικό πρόγραμμα "Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων», για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ψυχικής ευημερίας τους».

Η υφυπουργός Υγείας επεσήμανε πως βασικοί άξονες του έργου είναι η δημιουργία ενός Πανελληνίου Δικτύου Αναφοράς για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, με κατά τόπους Κέντρα Αναφοράς (Hubs) στην Αλεξανδρούπολη, τα Ιωάννινα, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Περαιτέρω, στόχος είναι η παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων σε όλη τη χώρα, καθώς αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και μέσων τηλεψυχιατρικής.

Για την δημιουργία των κατά τόπους κέντρων αναφοράς, έχουν ήδη συναφθεί από το υπουργείο Υγείας μνημόνια συνεργασίας με τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου και έχουν κινηθεί διαδικασίες για τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κλείνοντας, η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, υπογράμμισε: «Το υπουργείο Υγείας και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μοιράζονται ένα κοινό όραμα: την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, φιλικών προς το παιδί, με ίση πρόσβαση στα παιδιά μας και τους εφήβους μας. Τιμούμε την προσφορά του ΙΣΝ και δεσμευόμαστε τόσο στην υλοποίηση του προγράμματος και τη συνέχιση αυτού με την ανάληψη του από το ελληνικό Δημόσιο. Το σημαντικό αυτό έργο έρχεται να ενισχύσει μια σειρά υπηρεσιών που αναπτύσσουμε ήδη για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων μας και των οικογενειών. Έχοντας εξασφαλίσει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 55 εκατ., δημιουργούμε 106 νέες κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας, σε όλη την επικράτεια, για τον γενικό πληθυσμό, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά μας, τα οποία υπέστησαν το πιο δυσανάλογο ψυχικό κόστος από τις συνέπειες της πανδημίας. Από τις 106 δομές για τις 66 έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και για τις 54 έχουν εκδοθεί οι άδειες ίδρυσης».