ΣτΕ: Ανοίγει ο δρόμος για να επιστρέψουν στην εργασία τους οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας

ΣτΕ: Ανοίγει ο δρόμος για να επιστρέψουν στην εργασία τους οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας

Οι δικαστές έκριναν ότι τα στοιχεία δεν δικαιολογούν την παράταση της υποχρεώσεως προς εμβολιασμό και εστιάζουν στην έλλειψη επαναξιολογήσεως του μέτρου

Ανοίγει ο δρόμος για να επιστρέψουν στην εργασία τους οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η επταμελής σύνθεσης του Γ΄ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έβαλε «σφραγίδα» αντισυνταγματικότητας στην υπουργική απόφαση για παράταση μέχρι 31-12-2022 του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων σε δομές υγείας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας με απόφαση τους (2332/2022), έκαναν δεκτή προσφυγή της ΠΟΕΔΗΝ που ζητούσε την ακύρωση της επίμαχης απόφασης του υπουργού Υγείας κρίνοντας ότι είναι αντισυνταγματική, καθώς είναι αντίθετη προς την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Στην απόφαση του ΣτΕ σημειώνεται πως «τα προσκομισθέντα στο ΣτΕ στοιχεία δεν δικαιολογούν την παράταση της υποχρεώσεως προς εμβολιασμό» ενώ οι δικαστές εστιάζουν στην έλλειψη επαναξιολογήσεως του μέτρου επικαλούμενοι αποφάσεις της Ολομέλειας σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τα αρμόδια κρατικά όργανα ανάλογα με τα υφιστάμενα επιδημιολογικά δεδομένα και την εξέλιξη των έγκυρων επιστημονικών παραδοχών.

Όπως τονίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, ήδη, έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 8 και πλέον μηνών από τη λήψη του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων σε δομές υγείας, δηλαδή «διάστημα που λόγω της φύσεως του μέτρου και των συνεπειών του, υπερβαίνει προδήλως το εύλογο, χωρίς, ωστόσο, να έχει διενεργηθεί επαναξιολόγησή του, βάσει επίκαιρων, κατά τον χρόνο εκείνο, επιστημονικών και επιδημιολογικών στοιχείων, για την αξία, την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες των εμβολίων κατά του κορονοϊού και την πορεία και την εξέλιξη της πανδημίας».

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν την υπουργική απόφαση που καθόριζε τη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 ν. 4825/2021.