Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών: Ζητάει την οικονομική ενίσχυση των ατόμων Τρίτης Ηλικίας για tablet και laptop

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών: Ζητάει την οικονομική ενίσχυση των ατόμων Τρίτης Ηλικίας για tablet και laptop

Απέστειλε επιστολή στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη

Την οικονομική ενίσχυση των ατόμων Τρίτης Ηλικίας για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop) ζήτησε με επιστολή της από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ.

Η ΕΕΚΕ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, από το 2020 έως και σήμερα με στόχο την κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας, καταρτίζει ανά την Ελλάδα άτομα άνω των 60 ετών στην ασφαλή χρήση και πρακτική εξοικείωσή τους στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, στοχεύοντας στην άμεση βελτίωση της ποιότητας διαβίωσής τους και στην προστασία του εισοδήματος και της περιουσίας τους.

Στην επιστολή της, η ΕΕΚΕ τονίζει «την οικονομική αδυναμία των ατόμων Τρίτης Ηλικίας να αποκτήσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό (tablet, laptop, desktop) που απαιτείται για την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο, ειδικότερα, εάν ληφθεί υπόψη ότι λόγω των περικοπών της τελευταίας δεκαετίας, το ύψος της μέσης μηνιαίας σύνταξης έχει μειωθεί δραματικά».