ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης καλλυντικού προϊόντος

Πρόκειται για το «Laloo Magic Gel Off 15mL»

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του καλλυντικού προϊόντος «Laloo Magic Gel Off 15mL», αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Συγκεκριμένα, κατά τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν αποτελέσματα εκτός προδιαγραφών ως προς την % περιεκτικότητα σε αιθανόλη έναντι του πιστοποιητικού του προϊόντος και τη μεθανόλη, η οποία υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας και δεν αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος. Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Η υπεύθυνη για την κυκλοφορία του προϊόντος εταιρεία LALOO COSMETICS-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, οφείλει να το αποσύρει άμεσα από την αγορά.

Παρακαλούμε περιμένετε ...