Μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της ΑΔΑΕ η ΕΥΠ και άλλες κρατικές υπηρεσίες

Μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της ΑΔΑΕ η ΕΥΠ και άλλες κρατικές υπηρεσίες

Αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή ελέγχων στο άμεσο χρονικό διάστημα

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών μπαίνουν κομβικές υπηρεσίες του κράτους .

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι η «Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) αποφάσισε ομόφωνα, τη διεξαγωγή ελέγχων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στις ακόλουθες υπηρεσίες: Εθνική Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΑΕΕΒ) και Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΙΔΑΠ)».