Γιώργος Τράγκας: Τι αναφέρει το πόρισμα για την απόκτηση της περιουσίας του ζεύγους

Γιώργος Τράγκας: Τι αναφέρει το πόρισμα για την απόκτηση της περιουσίας του ζεύγους

Πώς απέκρυπταν εισοδήματα, αποκτούσαν ακίνητα χωρίς να φαίνονται οι ίδιοι και πώς καταρρέει ο ισχυρισμός περί «φορολογικού κατοίκου εξωτερικού»

Τον τρόπο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε ο Γιώργος Τράγκας, εν γνώση της συζύγου του Μαρίας Καρρά, για να καλύπτει τις αγορές μεγάλης αξίας ακινήτων μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου offshore επιχειρήσεων, το κόλπο με τα «πόθεν έσχες», το πώς έκρυβαν περίπου 14 εκατ. ευρώ σε τράπεζα στο Μονακό και τη Γαλλία και το πώς υπεξαίρεσαν 13,2 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο, αποκαλύπτει το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες.

Με βάση τις έρευνες, η περιουσία του ζεύγους σε ακίνητα και μετρητά ανέρχεται σε 23 εκατ. ευρώ με αντικειμενικές και όχι εμπορικές τιμές, ενώ τα αντίστοιχα δηλωθέντα εισοδήματά τους από το 2002 έως το 2020, δηλαδή την περίοδο που αυτά αποκτήθηκαν, ήταν 5,95 εκατ. ευρώ. Η απόκλιση και η μη δικαιολόγηση του τρόπου απόκτησης αυτής της μεγάλης περιουσίας με βάση το σκεπτικό του της διάταξης που οδήγησε στην δέσμευση της τεράστιας περιουσίας, σημαίνει ότι υπήρξαν πρακτικές παράνομων ενεργειών, όπως η εκβίαση, η απάτη από κοινού του ζεύγους σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, η φοροδιαφυγή κ.λπ.

Μάλιστα ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, στην ανάλυσή του που περιλαμβάνεται στην 9σέλιδη διάταξή του, αναφέρει ότι η πραγματική περιουσία του εκλιπόντος είναι μεγαλύτερης αξίας, καθώς υπάρχουν υπόνοιες για ύπαρξη επιπλέον περιουσιακών στοιχείων σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, που δεν κατέστη δυνατόν επί του παρόντος να εντοπιστούν.

Τι αναφέρει η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες

Η διάταξη επισημαίνει, ότι μετά από έρευνα που διενήργησε η Αρχή για τους Γιώργο Τράγκα, Μαρία Καρρά, Μάνοργκολντ Λίμιτεντ, Ι.Α. και Μ.Τ. διαπιστώθηκε ότι:

A. «Διαπράττουν τις αξιόποινες πράξεις:

α) της εκβίασης,
β) της απάτης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, με αντίστοιχη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου,
γ) της απιστίας, με σκοπό την πρόκληση εν γνώσει βέβαιης ζημίας στην περιουσία άλλου άνω των 120.000 ευρώ,
δ) της ηθικής αυτουργίας, ε) της φοροδιαφυγής και
στ) της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, πράξεις οι οποίες προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 385, 386 και 390 Π.Κ., του άρθρου 66 του Ν.4174/2013, του άρθρου 23 του Ν.2523/1997, του άρθρου 25 του Ν.1882/1990, καθώς και του Ν.4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως ισχύει.

Β. Ειδικότερα, ο Τράγκας Γεώργιος και η σύζυγός του Καρρά Μαρία από το 2002 έως το 2020 απέκτησαν αξιοσημείωτη περιουσία σε ακίνητα και μετρητά συνολικής αξίας τουλάχιστον 23.129.617,44€, κατείχαν δύο θυρίδες στο πιστωτικό ίδρυμα EDMOND DE ROTHSCHILD του Μονακό με άγνωστο περιεχόμενο και ράβδους χρυσού τουλάχιστον αξίας 2.500.000,00€.

Ειδικότερα, η ακίνητη περιουσία τους σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Γαλλία είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον 11.691.970,41€, καθώς σε αρκετά από τα ακίνητα έχει υπολογιστεί η αντικειμενική και όχι η πραγματική αξία τους και οι καταθέσεις τους σε κοινούς ή ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στη Γαλλία και το Μονακό, βάσει των υπολοίπων στις 2/11/2021 ανέρχονται στο ποσό των 11.437.647,03€.

Επισημαίνεται, ότι η πραγματική περιουσία εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερης αξίας, καθώς υπάρχουν υπόνοιες για την ύπαρξη επιπλέον περιουσιακών στοιχείων σε αρκετές χώρες του εξωτερικού που δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν. Από την άλλη πλευρά, τα δηλωθέντα εισοδήματά τους για τα αντίστοιχα έτη, δηλαδή από το 2002 έως το 2020, είναι 5.950.179,33€ εμφανίζοντας τεράστια απόκλιση από τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία.

Ο τρόπος απόκτησης όλων των ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό πραγματοποιήθηκε με παρόμοια μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα ακολουθήθηκε επαναλαμβανόμενη συστηματική πρακτική, όπου τα ακίνητα αρχικά αποκτήθηκαν από εταιρίες του εξωτερικού, όπως Παναμά, Λιβερία κ.λπ., που προφανώς είχαν ιδρύσει οι ίδιοι, καθώς είχαν τον ίδιο Ελληνα εκπρόσωπο.

Η μεταβίβαση στα φυσικά πρόσωπα από τις εταιρίες πραγματοποιήθηκε το έτος 2010 σε τιμή αντικειμενικής αξίας και όχι εμπορικής - πραγματικής. Οι εταιρίες με τη σειρά τους έκαναν αμέσως διακοπή εργασιών στην Ελλάδα, αφού προφανώς είχαν συσταθεί αποκλειστικά για την αγορά και διαχείριση των συγκεκριμένων ακινήτων. Στις ΗΠΑ τα ακίνητα, επίσης, ανήκουν σε εταιρίες, των οποίων πρόεδρος, διευθυντής ή μοναδικό μέλος είναι ο Τράγκας Γεώργιος και ένα από αυτά ανήκει σε εταιρία που έχει έδρα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους με πρόεδρο, επίσης, τον Τράγκα Γεώργιο.

Εξαίρεση αποτελούν τα τρία ακίνητα στη Γαλλία, όπου στα δύο εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ο Τράγκας Γεώργιος και η Καρρά Μαρία με ποσοστό 50% έκαστος και στο τρίτο ακίνητο εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ο Τράγκας Γεώργιος.

Βάσει όλων των προαναφερομένων στοιχείων σχετικά με την απόκτηση ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό από τον Τράγκα Γεώργιο και τη Μαρία Καρρά, παρατηρείται ότι ακολουθείται μια συστηματική πρακτική απόκτησης και απόκρυψης των περιουσιακών στοιχείων μέσω εταιριών του εξωτερικού προκειμένου να μην αποκαλύπτονται τα στοιχεία τους και να διασφαλίζεται η ανωνυμία των πραγματικών δικαιούχων των ακινήτων και της αδικαιολόγητης προέλευσης των κεφαλαίων.

Με την εν λόγω διαδικασία απέφευγαν την υποχρέωση αιτιολόγησης της προέλευσης των χρημάτων που δαπανήθηκαν για την αγορά των ακινήτων, καθώς δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία αγοράς ακινήτων, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, παραπέμπει σε συνήθη πρακτική νομιμοποίησης παράνομων εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Πώς απέκρυπταν ειδοdήματα προκαλώντας ζημιά άνω των 13 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Σε άλλο σημείο η έρευνα επικεντρώνεται στα ψευδή «πόθεν έσχες», που υπέβαλε κάποιες φορές και όχι πάντα, ως όφειλε το ζεύγος, τη χρονική περίοδο 2002-2020 και αποδεικνύει, σύμφωνα πάντα με τη διάταξη, την πρόθεση απόκρυψης των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δημιουργούνται βάσιμες υπόνοιες, ότι προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα.

Αναφέρεται συγκεκριμένα: «Οι καταθέσεις με τη μορφή εμβασμάτων συνολικού ποσού 81.615,55€, που δέχτηκε ο υπ’ αριθ. MC9230002032430000071593C62 τραπεζικός λογαριασμός του Τράγκα Γεωργίου από 07/11/2018 έως 11/02/2019 από την εταιρία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο “Ε. CHANNEL” και αιτιολογία την παροχή υπηρεσιών για παρουσιάσεις του Τράγκα Γεωργίου, καθώς και οι υπηρεσίες του ως παρουσιαστής εκπομπής στο τηλεοπτικό κανάλι Βεργίνα TV από τον Ιανουάριο του 2021, δημιουργεί την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης ετών 2018, 2019 και 2021 για την απόκτηση των εισοδημάτων αυτών.

Σχετικά με τις εμφανίσεις και την παροχή υπηρεσιών του Τράγκα Γεωργίου σε ελληνικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα ενημέρωσης διαπιστώνεται ότι, προφανώς, εμφανιζόταν περισσότερες από 183 ημέρες τον χρόνο σε αυτά, αν υπολογιστεί ότι είχε καθημερινές εκπομπές σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, όπως στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM, με τον οποίο είχε συμβόλαιο έως τον Φεβρουάριο του 2021, και με το κανάλι Βεργίνα TV, στο οποίο απασχολούνταν από τον Ιανουάριο του 2021. Δηλαδή δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα για περισσότερες από 183 ημέρες το έτος, που προβλέπεται στο άρθ. 4 παρ. 1&2 του Ν.4172/2013 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1&2 Αρθρο 1 του Ν.4646/2019 με ισχύ την 12/12/2019, προκειμένου να έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά παρ’ όλα αυτά δήλωνε φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Προφανής στόχος ήταν το περιουσιακό όφελος από την απόκρυψη των εισοδημάτων και την αποφυγή υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Επιπλέον, με την ανωτέρω συμπεριφορά δημιουργούνται βάσιμες υπόνοιες, ότι παράλληλα προβαίνει σε εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς εισπράττει τις συντάξεις από το 2004, ενώ, όπως διαπιστώνεται, εξακολουθεί να εργάζεται σε πλήθος μέσων ενημέρωσης χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του κατοίκου εξωτερικού.

Τέλος, δημιουργούνται βάσιμες υπόνοιες ότι ο ΤΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και η σύζυγός του ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ προχωρούσαν στη συστηματική δημιουργία εταιριών για την κάλυψη εικονικών συναλλαγών μεταξύ των εταιριών τους, αποκομίζοντας όχι μόνο σημαντικά οικονομικά οφέλη από αυτές και από την ιδιοποίηση του ΦΠΑ, αλλά δημιουργώντας παράλληλα οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο τουλάχιστον ύψους 13.242.044,08€.

Συστηματική πρακτική τους με πρόδηλο δόλο αποτελούσε το γεγονός ότι κατά τη στιγμή δημιουργίας των οφειλών αποχωρούσαν από τη νόμιμη εκπροσώπηση των εταιριών, τοποθετούσαν στη θέση τους άλλους νόμιμους εκπροσώπους, οι οποίοι αναλάμβαναν την ευθύνη όλων των χρεών».

Το συμπέρασμα της Αρχής

Το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, το οποίο καταλήγει με την διάταξη δέσμευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Γιώργου Τράγκα και της Μαρίας Καρρά, αναφέρει στο «διά ταύτα»:

«Συμπερασματικά, από το σύνολο των στοιχείων και ευρημάτων που συγκεντρώθηκαν, αξιολογούμενα καθ’ αυτά και στο σύνολό τους, προέκυψε ότι σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η συγκέντρωση τόσο μεγάλης περιουσίας σε σχέση με την επαγγελματική ενασχόληση ως δημοσιογράφου - εκδότη του προαναφερόμενου.

Η συγκεκριμένη περιουσία, την οποία συστηματικά επιχείρησε και πέτυχε να αποκρύψει, αποτελεί προϊόν προηγούμενης εγκληματικής δραστηριότητας, και δη των βασικών αδικημάτων του άρθ. 4 παρ. ζ’, ιστα’ και κ’ του N.4557/2018 [εκβίαση, απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ηθική αυτουργία σε απιστία (αρ. 46, 385, 386 και 390 ΠΚ), φοροδιαφυγή και μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο], στην τέλεση των οποίων συμμετείχε και η ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ, ενώ συνδρομή στη διάπραξή τους προσέφεραν και οι Α.Ι. του Μ. και Τ.Μ. του Γ. Το εγκληματικό προϊόν που φέρεται ότι αποκόμισαν από την ως άνω δραστηριότητά τους ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, με αντίστοιχη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου.

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω υφίστανται επαρκείς ενδείξεις ότι το ως άνω εγκληματικό προϊόν οι ύποπτοι το ιδιοποιήθηκαν παρανόμως και στη συνέχεια το ανέμειξαν με άλλα νομίμως κατεχόμενα απ’ αυτούς περιουσιακά στοιχεία, το χρησιμοποίησαν στις εν γένει οικονομικές δραστηριότητές τους και το κατείχαν επί μακρόν σκοπεύοντας στη νομιμοποίησή του, συγκαλύπτοντας έτσι την αληθή προέλευσή του και το απέκρυψαν προχωρώντας σε επενδύσεις στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η δέσμευσή του.

Επομένως, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι οι προαναφερόμενοι τέλεσαν πλέον των βασικών αδικημάτων και το αδίκημα της "Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα" (άρθρο 2 παρ. 2 εδ. α’, β’, γ’ και δ’ σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. ζ’, ιστα’ και κ’, καθώς και με το άρθρο 39 παρ. 1α’, γ’ και δ’ του Ν.4557/2018). Επειδή, όταν το εγκληματικό προϊόν δεν υπάρχει πλέον, δεν έχει βρεθεί, ούτε είναι δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και δημεύονται περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας (άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.4557/2018, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4816/2021 και ισχύει)».

1
σχόλιο
  1. avatar Α.Τ

    Καημένε Ελληνικέ λαέ τι πληρώνεις...σε πληρωμένους κονδυλοφόρους...

Παρακαλούμε περιμένετε ...