ΣτΕ: Μειώνονται οι θέσεις στάθμευσης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

ΣτΕ: Μειώνονται οι θέσεις στάθμευσης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Ενδεικτικά οι θέσεις στάθμευσης σε ακτίνα 500 μέτρων από σταθμό Μετρό, μειώνονται κατά 60%

«Πράσινο φως» άναψε το Συμβούλιο της Επικράτειας στο Προεδρικό Διάταγμα που αφορά το αναθεωρημένο «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά Αττικής».

Το Ε΄ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με γνωμοδότηση του (53/2022) έκρινε νόμιμο το επίμαχο σχέδιο κάνοντας, παράλληλα, ορισμένες παρατηρήσεις. Κομβικής σημασίας είναι η πρόβλεψη για μείωση των θέσεων στάθμευσης στην περιοχή που αποσκοπεί «στην αύξηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε χρήσεις γης και πόλους έλξης σημαντικού αριθμού μετακινήσεων, κυρίως εργαζομένων, όπως είναι ο Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, μέσω της εφαρμογής παγιωμένων διεθνών πρακτικών και εμπειριών σε σχέση με τις πολιτικές στάθμευσης», ενώ σημειώνεται ότι οι επίμαχες ρυθμίσεις προτείνονται «ως πρώτη εφαρμογή της αρχής της βιώσιμης κινητικότητας».

Ενδεικτικό είναι, ότι οι θέσεις στάθμευσης σε ακτίνα 500 μέτρων από τον σταθμό Μετρό, μειώνονται κατά 60%. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο Π.Δ., η αναθεώρηση του ΣΟΑ -στο πλαίσιο αξιοποίησης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού- αφορά στον αριθμό θέσεων στάθμευσης για κάθε κτιριακή χρήση πλην της κατοικίας στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού.

Συγκεκριμένα, επέρχεται «μείωση του αριθμού των θέσεων στάθμευσης ανάλογα με τον βαθμό προσπελασιμότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς και αφορά τόσο στα νέα κτίρια που πρόκειται να κατασκευαστούν στην έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού, κ.λπ.», όσο και όλες τις χρήσεις, πλην κατοικίας.

Μάλιστα, διευκρινίστηκε από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, ότι οι διαφοροποιήσεις αυτές υπαγορεύθηκαν «από την ελκυστικότητα του κάθε μέσου, η οποία εξαρτάται από την ταχύτητά του, την επίδραση της κυκλοφορίας στην κίνησή του και την πυκνότητα των δρομολογίων», ενώ ελήφθη υπόψη και σχετική κυκλοφοριακή μελέτη.