Οδηγίες προς τους δήμους για την προστασία των αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα

Οδηγίες προς τους δήμους για την προστασία των αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα

Θα φιλοξενούνται προσωρινά σε κλειστά θερμαινόμενα κτίρια

Έγγραφο για την προστασία των αστέγων από το κρύο κατά την περίοδο του χειμώνα, έστειλε η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς όλους τους δήμους της επικράτειας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ζητήθηκε να οριστούν από τον εκάστοτε Δήμο τα κλειστά θερμαινόμενα κτίρια, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για προσωρινή φιλοξενία αστέγων και προσβάσιμα σε 24ωρη βάση (ή τουλάχιστον σε 12ωρη βάση κατά τις βραδινές ώρες από 20:00 μ.μ. έως 08:00 π.μ.) κατά τις ημέρες με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Επισημαίνεται πως πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση των ακόλουθων μέτρων προστασίας και τον περιορισμό διάδοσης του κορονοϊού:

1. Χρήση προστατευτικής μάσκας κατά την είσοδο και την παραμονή στον χώρο.

2. Διάθεση μασκών και αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

3. Τοποθέτηση υγρού σαπουνιού και χαρτομάντηλων σε κάθε νιπτήρα και ποδοκίνητων κλειστών κάδων απορριμμάτων.

4. Τήρηση αποστάσεων δύο μέτρων μεταξύ ατόμων.

5. Τακτικός εξαερισμός του χώρου και απολύμανση επιφανειών.

6. Θερμομέτρηση κατά την είσοδο.

7. Προφορική ενημέρωση και έγγραφη ανάρτηση σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας του χώρου.

Επίσης, συστήνεται να εξεταστεί η δυνατότητα διεξαγωγής rapid tests πριν την είσοδο και κατά τη διάρκεια της παραμονής των φιλοξενουμένων στους οριζόμενους χώρους.