Δακτύλιος: Την εξαίρεσή τους από το μέτρο ζητάνε οι δικηγόροι της Αθήνας

Δακτύλιος: Την εξαίρεσή τους από το μέτρο ζητάνε οι δικηγόροι της Αθήνας

Ο Δικηγορικός Σύλλογος επισημαίνει, ότι υποχρεωτικά εισέρχονται σε αυτόν, καθώς εντός του βρίσκονται Δικαστήρια και Δημόσιες Υπηρεσίες

Την εξαίρεση τους από το μέτρο του δακτυλίου στην Αθήνα, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, ζητάει για τα μέλη του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Συγκεκριμένα, ο Δικηγορικός Σύλλογος απέστειλε επιστολή προς τους συναρμόδιους υπουργούς Υποδομών και Mεταφορών, Περιβάλλοντος και Eνέργειας, και Προστασίας του Πολίτη, την οποία κοινοποίησε στον υπουργό Δικαιοσύνης, με την οποία αιτείται την εξαίρεση των δικηγόρων από το μέτρο του δακτυλίου.

Όπως σημειώνει, οι περιορισμοί που τέθηκαν, δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση των καθηκόντων των δικηγόρων, λαμβανομένου υπόψη ότι οι δικηγόροι αναγκαστικά εισέρχονται ή διέρχονται του δακτυλίου κατά την προσέλευσή τους στα Δικαστήρια ή στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στα πλαίσια της ικανοποίησης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών και της διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους και παράλληλα δε ο μεγαλύτερος αριθμός εξ αυτών διατηρεί την επαγγελματική του στέγη εντός των ορίων του δακτυλίου.

Παρακαλούμε περιμένετε ...