Ελεγκτικό Συνέδριο: Πότε αναμένεται η απόφαση για τις περικοπές συντάξεων και την κατάργηση των δώρων στο Δημόσιο

Ελεγκτικό Συνέδριο: Πότε αναμένεται η απόφαση για τις περικοπές συντάξεων και την κατάργηση των δώρων στο Δημόσιο

Η Ολομέλεια του Δικαστηρίου καλείται να αποφανθεί για την συνταγματικότητα ή μη των μέτρων

Στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται η ορθότητα ή μη των περικοπών των συντάξεων, της κατάργησης των δώρων στο δημόσιο και αν αυτές υπάγονται σε διετή ή πενταετή παραγραφή.

Το θέμα συζητήθηκε σε πιλοτική δίκη στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου μετά την απόφαση του 4ου Τμήματος (957/2021), το οποίο την κάλεσε να απαντήσει σε τέσσερα προδικαστικά ερωτήματα. Οι δικαστές καλούνται να αποφανθούν για την συνταγματικότητα ή μη της κατάργησης των τριών επιδομάτων - δώρων (Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής άδειας) των συνταξιούχων, αλλά και της συνέχισης των περικοπών του νόμου 4093/2012 μετά τη έκδοση του νεότερου νόμου 4387/2016.

Επιπλέον, καλούνται να αποφασίσουν, αν η παραγραφή των αξιώσεων των συνταξιούχων του Δημοσίου τομέα υπόκεινται σε διετή ή πενταετή παραγραφή, αλλά και εάν η απόσβεση των αξιώσεων για όσους δεν είχαν ασκήσει αγωγές μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου 4734/2020 (άρθρο 33) αντιβαίνει ή όχι τις επιταγές του Συντάγματος και του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η απόφαση των δικαστών, η οποία αναμένεται μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου, αφορά περίπου 60.000 ανάλογες υποθέσεις, που εκκρεμούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και έχουν «παγώσει» αναμένοντας την κρίση της Ολομέλειας.

Παρακαλούμε περιμένετε ...