ΣτΕ: Μη νόμιμο το σχέδιο διατάγματος για τη δόμηση γύρω από την Ακρόπολη

ΣτΕ: Μη νόμιμο το σχέδιο διατάγματος για τη δόμηση γύρω από την Ακρόπολη

Ζητάει να του κατατεθεί νέο σχέδιο μέχρι τον Μάρτιο του 2022

Συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης το προεδρικό διάταγμα που καθορίζει τους όρους δόμησης στην περιοχή που περικλείει την Ακρόπολη. Το Συμβούλιο της Επκρατείας έκρινε μη νόμιμο το αμφισβητηθέν σχέδιο στην περιοχή Μακρυγιάννη-Κουκάκι του Δήμου Αθηναίων.

Με το συγκεκριμένο σχέδιο προεδρικού διατάγματος καθορίζονται ζώνες ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης, στις οποίες περιλαμβάνεται και το επιτρεπόμενο ανώτατο ύψος των κτιρίων, όπου αναφέρονται τα εξής:

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος θα είναι  21 μέτρα, στη Ζώνη 1(α), που περιλαμβάνει: τις οδούς Καλλιρρόης, Ματρόζου, Γενναίου Κολοκοτρώνη, Τάιχμαν, Διοβουνιώτου, Ζαχαρίτσα, Τσάμη Καρατάση, Ερεχθείου, Φράττι, Ροβέρτου Γκάλι, Χατζηχρήστου, Μακρυγιάννη, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Τζιραίων, Δαβίδ Ντανζέ, Λεωφ. Συγγρού, Αθανασίου Διάκου, Καλλιρρόης, Πετμεζά, Λεωφ. Συγγρού, Καλλιρρόης και

Αλλά και στη Ζώνη 1(β) που περιλαμβάνει: τις οδούς Τριών Ιεραρχών, Κυδαντινών, Δημοφώντος, Κοίλης, Καλλιρρόης, Κηφισοδότου, Τριών Ιεραρχών

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος καθορίζεται τα 24μέτρα, στη Ζώνη 2, που περιλαμβάνει: τις οδούς Καλλιρρόης, Λ. Συγγρού, Πετμεζά, Καλλιρρόης, περιλαμβανομένων των οικοδομών που έχουν πρόσοψη επί της Λ. Συγγρού σε τμήμα από την οδό Καλλιρρόης έως την οδό Πετμεζά και σε επαφή με τη Ζώνη 1(α).

Παράλληλα, καθορίζονται και οι εξής όροι:

  • Επιτρέπεται η προσαύξηση του ύψους του κτιρίου κατά 1μ. για τη δημιουργία φυτεμένου δώματος,
  • Δεν επιτρέπονται: οι κατασκευές πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και μέσα στο ιδεατό στερεό της παραγράφου 2α του άρθρου 19 του Ν. 4067/2012, ήτοι «χώροι κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 35τ.μ., με προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το 80% της επιφάνειας του δώματος και με αναλογία 1 τ.μ. δώματος ανά 5 τ.μ. φύτευσης» και της παραγράφου 2ε του ίδιου άρθρου, ήτοι «ασκεπείς πισίνες»
  • Για όλες τις επεμβάσεις-ενέργειες σε υφιστάμενα κτίρια, με εξαίρεση αυτές που αφορούν στο εσωτερικό των κτιρίων και δεν απαιτούν εκσκαφές, να υποβάλλεται αίτημα στο ΥΠΠΟΑ και να εκδίδεται σχετική απόφαση, κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και
  • Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4067/2012.

Μπλόκο από το ΣτΕ

Πάντως, το Τμήμα Ε΄ του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Παναγιώτη Ευστρατίου και εισηγητή τον πάρεδρο Δημήτρη Πυργάκη έκρινε μη νόμιμο στο σύνολό του το επίμαχο σχέδιο Διατάγματος, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι δικαστές του ΣτΕ αναφορικά με την Ζώνη 1(β) επισημαίνουν ότι το σχέδιο διατάγματος αυξάνεται αδικαιολόγητα κατά 6,5 μέτρα το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και φτάνει τα 21 μέτρα, κάτι που αποτελεί ανεπίτρεπτη επιδείνωση του οικιστικού περιβάλλοντος, μη συνάδουσα προς το διακηρυγμένο στόχο ελέγχου του ύψους των οικοδομών χάριν της προστασίας του Ιερού Βράχου της Ακροπόλεως και δεν εναρμονίζεται προς τα ύψη των γειτονικών περιοχών.

Ως προς την Ζώνη 1(α), το ΣτΕ έκρινε και πάλι μη νόμιμο το προβλεπόμενο ύψος των κτιρίων στα 21 μέτρα, καθώς δεν αιτιολογείται νόμιμα. Και αυτό γιατί το έδαφος της περιοχής είναι κατηφορικό, κάτι που δεν ελήφθη υπόψη από την Διοίκηση ως προς τις επιπτώσεις που θα έχει στη θέαση προς την Ακρόπολη και τον περιβάλλοντα χώρο.

Επίσης το ΣτΕ  αναφέρει ότι η προβλεπόμενη προσαύξηση του ύψους των κτιρίων κατά 1μ. για τη δημιουργία φυτεμένου δώματος, κ.λπ. αποτελεί δυσμενέστερη ρύθμιση, καθώς εμποδίζεται περαιτέρω η θέαση του Ιερού Βράχου της Ακροπόλεως.

Στο τέλος τονίζεται ότι πρέπει μέχρι 11.3.2022 να κατατεθεί στο ΣτΕ νέο σχέδιο διάταγματος για την επίμαχη περιοχή, καθώς τότε αφενός λήγει η προθεσμία αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών στην επίμαχη περιοχή και αφετέρου έχουν παρέλθει 17 χρόνια από την έκδοση υπουργικής απόφασης (29.1.2004) αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας.

Παρακαλούμε περιμένετε ...