Τι αλλάζει στη διδασκαλία στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία

Τι αλλάζει στη διδασκαλία στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία

Η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας - Τα νέα μαθήματα και οι ημερομηνίες λήξης του σχολικού έτους

Αλλαγές στο ωράριο διδασκαλίας και εισαγωγή νέων μαθημάτων σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία περιλαμβάνει τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, που κατέθεσε στη Βουλή η υπουργός Νίκη Κεραμέως.

Σύμφωνα με αυτή, το ωράριο διδασκαλίας αναπροσαρμόζεται, καθώς εντάσσονται σε αυτό τα εργαστήρια δεξιοτήτων για όλους τους μαθητές. Δηλαδή, μαζί με τα μαθήματα που ήδη διδάσκονται (όπως π.χ. μαθηματικά, γλώσσα, ιστορία κλπ), οι μαθητές θα παρακολουθούν στα εργαστήρια και μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ρομποτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, επιχειρηματικότητας, οδικής ασφάλειας και άλλων. Παράλληλα, η ρύθμιση προβλέπει για το σχολικό έτος 2020-2021 τη λήξη των μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις 25 Ιουνίου 2021 και του διδακτικού έτους στις 30 Ιουνίου 2021.

Η διδακτική ενότητα με τα εργαστήρια δεξιοτήτων εισάγεται για όλους τους τύπους σχολείων (νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων) με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές. Έτσι, στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ενταχθούν οι εξής 14 θεματικές ενότητες:

- Γνωρίζω το σώμα μου -Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
- Αλληλοσεβασμός-Διαφορετικότητα
- Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη
- STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική
- Επιχειρηματικότητα
- Αγωγή Σταδιοδρομία
- Γνωριμία με Επαγγέλματα
- Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία
- Διατροφή -Αυτομέριμνα
- Οδική Ασφάλεια
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Εθελοντισμός-Διαμεσολάβηση
- Οικολογία-Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά
- Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά

Η κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα εξαθέσια και άνω δημοτικά σχολεία διαμορφώνεται ως εξής:

Στις ρυθμίσεις παρουσιάζεται αναλυτικά το ωράριο του διδακτικού προγράμματος, στο οποίο εντάσσονται τα εργαστήρια δεξιοτήτων.

Μένουν ως έχουν η ώρα προσέλευσης των μαθητών και έναρξης (στις 8:30) των μαθημάτων, όπως και η λήξη των μαθημάτων στις 13:00.

Για παράδειγμα, το πρόγραμμα στα Νηπιαγωγεία:

Αγγλικά από το Νηπιαγωγείο

Η τροπολογία αναφέρει επίσης, ότι εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα των νηπιαγωγείων της χώρας δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα, μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλεπιδρούν με εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του νηπιαγωγού.

«Με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζεται η διάρκεια ενασχόλησης των μαθητών με την αγγλική γλώσσα και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στα εργαστήρια δεξιοτήτων, η διάταξη προβλέπει ότι σκοπός της νέας αυτής διδακτικής ενότητας είναι «η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης».

Στην εν λόγο τροπολογία και έπειτα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ορίζονται επίσης ο αριθμός, η διάρκεια και το περιεχόμενο των θεματικών κύκλων της διδακτικής ενότητας και των επιμέρους θεματικών ενοτήτων, ο αριθμός και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία των θεματικών, ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών και οδηγίες για την οργάνωση και την υλοποίηση σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευτικούς.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την τροπολογία ΕΔΩ.