«Πράσινο φως» από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την μίσθωση 300 αστικών λεωφορείων 

«Πράσινο φως» από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την μίσθωση 300 αστικών λεωφορείων 

Θα τεθούν σε κυκλοφορία στην Αθήνα προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός

«Πράσινο φως» άναψε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην μίσθωση (Leasing) 300 αστικών λεωφορείων από την ΟΣΥ Α.Ε. για να τεθούν σε κυκλοφορία στην Αθήνα προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Αρχικά με απόφαση του ΣΤ΄ Κλιμακίου είχε μπει φρένο στις συμβάσεις για τη μίσθωση των επίμαχων λεωφορείων καθώς κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων.

Στη συνέχεια, ωστόσο, κατατέθηκαν προσφυγές κατά της συγκεκριμένης απόφασης για πλημμέλειες σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ακολούθησε η έκδοση της υπ΄ αριθμ. 497/2021 αποφάσεως του 7ου Κλιμακίου, που ανέτρεψε την προηγούμενη πράξη κρίνοντας ότι οι  προσφυγές ανάκλησης πρέπει να γίνουν δεκτές σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των τριών σχεδίων σύμβασης για την μίσθωση  των αστικών λεωφορείων.

Παρακαλούμε περιμένετε ...