ΣτΕ: Προσωρινό «μπλόκο» σε διαγωνισμό της ΕΥΔΑΠ για κατασκευή δικτύων αποχέτευσης

ΣτΕ: Προσωρινό «μπλόκο» σε διαγωνισμό της ΕΥΔΑΠ για κατασκευή δικτύων αποχέτευσης

Αφορά σε έργα στις περιοχές Πικερμίου, Ντράφι, Αγίου Σπυρίδωνα και Διώνης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Προσωρινό "μπλόκο" έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στον διαγωνισμό της ΕΥΔΑΠ για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Πικερμίου, Ντράφι, Αγίου Σπυρίδωνα και Διώνης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αναστολών του Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση της εταιρείας ΕΚΤΕΡ κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και της ΕΥΔΑΠ και αναστέλλει:

1) Την υπ΄ αριθμ. 266/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ κατά το σκέλος που έκανε δεκτή την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ και

2) Την πρόοδο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την Α455/2018 διακήρυξη της ΕΥΔΑΠ για τη δημοπράτηση του διαγωνισμού του έργου κατασκευής δικτύων ακαθάρτων (δίκτυο αποχέτευσης) στις περιοχές Πικερμίου, Ντράφι, Αγίου Σπυρίδωνα, Διώνης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος του έργου ανέρχεται σε 42,40 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση του καλύπτεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.