Κορονοϊός: Εμβόλιο στην Ελλάδα και χωρίς ΑΜΚΑ οι ομογενείς

Κορονοϊός: Εμβόλιο στην Ελλάδα και χωρίς ΑΜΚΑ οι ομογενείς

Έχει κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή

Πολλοί Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού (ομογενείς, κυρίως συνταξιούχοι)  θα βρεθούν στην Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, (πολλοί έρχονται για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού) και δεν έχουν κάνει ακόμη το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Αρκετοί από αυτούς δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ και είχαν τη αγωνία αν ερχόμενοι στην πατρίδα μας, θα μπορούν να ενταχθούν στον εμβολιασμό.

Με τροπολογία που κατατέθηκε την προηγούμενη βδομάδα στη Βουλή, προβλέπεται ότι, κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.ΚΑ.) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) μπορεί, μέσω της ειδικότερα αναφερόμενης ηλεκτρονικής υπηρεσίας (emvolio.gov.gr), να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., αποκλειστικά για τον προγραμματισμό της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού και την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, αναφέρεται στο ert.gr.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., αλλά υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών, να υποβάλουν σχετική αίτηση, η οποία εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.

Παρακαλούμε περιμένετε ...