Δημόσια επιστολή 36 δικηγόρων για το θέμα της μεταγωγής Κουφοντίνα

Δημόσια επιστολή  36 δικηγόρων  για το θέμα της μεταγωγής Κουφοντίνα

Ζητούν από την Αντεισαγγελέα Εφετών Καλλιόπη Νταγιάντα να λάβει την πρωτοβουλία

Με δημόσια επιστολή τους 36 δικηγόροι και  νομικοί , μεταξύ των οποίων και η συνήγορος του Δημήτρη Κουφοντίνα, Ιωάννα Κούρτοβικ, απευθύνονται στην  Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιά και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, Καλλιόπη Νταγιάντα, ζητώντας της να  λάβει την πρωτοβουλία άμεσης σύγκλησης της ΚΕΜ για το θέμα της μεταγωγής του πολυισοβίτη.

Στην επιστολή τους κατηγορούν την Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου, ότι ολιγωρεί,  για την εξέταση του αιτήματος μεταγωγής Κουφοντίνα στον Κορυδαλλό υπογραμμίζοντας ότι συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών. Απευθυνόμενοι δε στην κ. Νταγιάντα, επόπτη του συγκροτήματος - καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού, ως τακτικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών την καλούν να αναλάβει τις ευθύνες που , όπως λένε, της αναλογούν.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «Εσείς όμως, που η ιδιότητα υπό την οποία κατέστητε μέλος της Κ.Ε.Μ. αποτελεί θεσμική εγγύηση, λόγω της εμπεριστατωμένης ενασχόλησής σας με το αντικείμενο του Σωφρονιστικού Δικαίου και την εποπτεία του μεγαλύτερου καταστήματος κράτησης της χώρας, έχετε την υποχρέωση να δράσετε άμεσα, αποκαθιστώντας τουλάχιστον την διοικητική αυθαιρεσία της παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας (σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών) και να το ζητήσετε σήμερα κιόλας, προκειμένου να εξεταστεί η αίτηση μεταγωγής του Δημήτρη Κουφοντίνα, να αποκατασταθεί η κυβερνητική αυθαιρεσία σε βάρος του και να σωθεί η ζωή του.

Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του, παρακαλούμε αναλάβετε και εσείς τις δικές σας».

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

Π Ρ Ο Σ

Την κ. Καλλιόπη Νταγιάντα του Χρήστου, Αντιεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, επόπτη του συγκροτήματος - καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού, ως τακτικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

Δικηγόρων και Νομικών σχετικά με την υπόθεση Κουφοντίνα.

  1. Με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 22575/18-2-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΑΔΑ 696546ΝΤΛΒ-Χ11), συγκροτήθηκε η τριμελής Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών του άρθρου 9 νόμου του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 4760/2020 (ΦΕΚ Α 247/11-12-2020) και ορίστηκαν ως τακτικά μέλη αυτής α) η κ. Σοφία Νικολάου, Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής ως πρόεδρός της, β) εσείς υπό τις ανωτέρω ιδιότητές σας και γ) ο δικηγόρος κ. Παναγιώτου Θεόδωρος.
  2. Όπως είναι πανελληνίως γνωστό, ο κρατούμενος Δημήτρης Κουφοντίνας βρίσκεται σήμερα στην 61η ημέρα απεργίας πείνας, νοσηλευόμενος υπό κράτηση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, ζητώντας τη μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού και διαμαρτυρόμενος για την παράνομη μεταγωγή του από τις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας, όπου εξέτιε την ποινή του τα τελευταία τρία χρόνια, έως τις 21/12/2020, όχι στον Κορυδαλλό, αλλά στις κλειστές φυλακές Δομοκού, κατά παράβαση του άρθρου 3 Ν. 4760/2020, σύμφωνα με το οποίο: «Κρατούμενος ο οποίος από τον χρόνο μετάβασής του σε αγροτικές φυλακές ή στην Κ.Α.Υ.Φ. απωλέσει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ή εκλείψει ο λόγος χορήγησής της ή υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ή ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για αξιόποινη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά προσώπων και πραγμάτων ή κακουργήματος ή διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα, επαναμετάγεται στο κατάστημα κράτησης από το οποίο αρχικά μετήχθη».

Η παραπάνω μεταγωγή στον Δομικό αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 18159 οικ/21-12-20020 απόφαση μεταγωγής της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, η οποία φέρεται, σύμφωνα με πολύ μεταγενέστερες δηλώσεις της κ. Νικολάου, ότι εγκρίθηκε από την Κ.Ε.Μ. στις 4/1/2021, πλην όμως δεν έχει κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα το κείμενο και το σκεπτικό της απόφασης αυτής, παρά μόνο μία σφραγίδα με υπογραφές, η οποία επιβεβαιώνει την λήψη της απόφασης αυτής.

  1. Ήδη από τις 28/12/2020 ο Δημήτρης Κουφοντίνας υπέβαλε αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού αίτηση μεταγωγής στον Κορυδαλλό, η οποία, σύμφωνα με δηλώσεις της συνηγόρου του, διαβιβάστηκε στις 11/1/2021 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παρότι η αίτηση αυτή απευθύνεται στην Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών, η τελευταία δεν έχει ακόμα επιληφθεί, παρά το γεγονός ότι εξαιτίας της ολιγωρίας αυτής, η συνήγορος του, δύο μήνες μετά (28/2/2021), επανυπέβαλε την αίτηση στην Κ.Ε.Μ.

Όμως η πρόεδρος της Κ.Ε.Μ. και Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Νικολάου, αντί να συγκαλέσει ως όφειλε την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών το συντομότερο δυνατό από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστη γνωστή η κατάθεση της παραπάνω αίτησης ή να εκδώσει με την διαδικασία κατεπείγοντος του άρθρου 9 παρ. 3 Ν. 2776/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απόφαση επί αυτής (όπως ακριβώς είχε κάνει επικαλούμενη κατεπείγοντες λόγους στις 21/12/2020), ολιγωρεί και παραλείπει να συγκαλέσει την Κ.Ε.Μ., παρά το γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε, ο Δημήτρης Κουφοντίνας βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 8/1/2021, αρνούμενος ρητά και με επανειλημμένες δηλώσεις του, όπως είναι γνωστό και όπως αποτελεί δικαίωμα του άλλωστε, την αναγκαστική σίτιση και συνεπώς η ζωή του τίθεται σε άμεσο κίνδυνο.

Αντί αυτών, δεκάδες κυβερνητικά στελέχη, προεξαρχούσης της κ. Νικολάου, με καθημερινές δηλώσεις τους στα ΜΜΕ εμφανίζουν τον Κουφοντίνα ως δήθεν αιτούντα προνομιακή μεταχείριση, ως εκβιαστή, πλέον φυσικά των γνωστών διαχρονικών χαρακτηρισμών του.

Επιπλέον, τις τελευταίες δέκα ημέρες προκαλούν δημοσίως τους συνηγόρους υπεράσπισης του Δημήτρη Κουφοντίνα να προσφύγουν στα δικαστήρια, παρά το γεγονός, ότι όπως πολύ καλά γνωρίζουν, αρμόδιοι για να διατάξουν τη μεταγωγή του στον Κορυδαλλό είναι αποκλειστικά και μόνο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 3 ν. 2776/1999 υπό συνθήκες κατεπείγουσας διαδικασίας:

α) Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, στον οποίο έχουν περιέλθει οι σχετικές αρμοδιότητες του Υπουργού Δικαιοσύνης και ενώπιον του οποίου εκκρεμεί ήδη από 2/3/2021 αίτηση της συνηγόρου του Δ. Κουφοντίνα, αλλά δεν έχει επιληφθεί.

β) Η ίδια η Γ.Γ. κ. Νικολάου.

γ) Και βεβαίως η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών, η οποία και είναι επιφορτισμένη με το καθήκον της απόφασης έγκρισης των παραπάνω πράξεων, αλλά και γενικότερα με την αρμοδιότητα παραγγελίας των μεταγωγών και ρύθμισης κάθε σχετικού με αυτές θέματος (άρθρο 9 παρ. 2 ν. 2776/1999)..

  1. Η υποστηριζόμενη δυστυχώς από τα Μ.Μ.Ε. προσπάθεια της κ. Νικολάου και άλλων κυβερνητικών στελεχών να μεταθέσουν τις ευθύνες στους συνηγόρους του Κουφοντίνα και στα δικαστήρια, ενώ γνωρίζουν ότι όλα αυτά είναι αναρμόδια, έχει ως σκοπό την αποποίηση των πολιτικών ευθυνών της Κυβέρνησης, η οποία και επέλεξε να αυθαιρετήσει σε βάρος του Δημήτρη Κουφοντίνα παραβιάζοντας τον νόμο, που εκείνη είχε ψηφίσει, ενώ παράλληλα επιφορτίζει τους συνηγόρους του Κουφοντίνα με το ηθικό βάρος ένδικων μέσων και βοηθημάτων, εν γνώσει τους πολλές φορές ότι αυτά θα απορριφθούν ως απαράδεκτα, όπως και καθημερινά τις τελευταίες ημέρες συμβαίνει.

Η υπεράσπιση του Δημήτρη Κουφοντίνα μετέρχεται αναγκαστικά όλα τα παραπάνω, για να αποσείσει τη μομφή αυτή και να αφαιρέσει τα προσχήματα. Και τελικά αποδεικνύεται ότι η θέση την οποία εξαρχής είχε διατυπώσει, ότι αρμόδια για την μεταγωγή του Δημήτρη Κουφοντίνα είναι η Κ.Ε.Μ. και η κ. Σοφία Νικολάου, είναι ορθή.

Αυτό τουλάχιστον επιβεβαιώνεται καθημερινά από όλες τις αποφάσεις των δικαστηρίων, οι οποίες βεβαίως δεν απορρίπτουν το αίτημα κατ’ ουσίαν, όπως μερίδα των ΜΜΕ σκόπιμα και με σκοπό διαστρέβλωσης προβάλλει, αλλά ως απαράδεκτο ελλείψει αρμοδιότητας.

Έτσι, όπως γνωρίζετε, έχουν απορριφθεί ήδη, χωρίς να εξεταστεί η ουσία τους, τα αιτήματα:

α) Διακοπής ποινής του Κουφοντίνα από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας (Κ.Ποιν.Δ 557),

β) Μεταγωγής του Κουφοντίνα από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας (δικαστήριο εκτέλεσης ποινών, βούλευμα 32/2021)

Οχι βεβαίως ως ουσία αβάσιμο, αλλά με το ορθό σκεπτικό ότι η αίτηση είναι απαράδεκτη, δεδομένου ότι δεν έχουν προηγηθεί, όπως απαιτείται από το άρθρο 9 παρ. 4 ν. 2776/1999 όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 ν. 4274/2014, δύο συνεχόμενες απορριπτικές αποφάσεις της ΚΕΜ.

Πώς όμως θα ήταν δυνατόν να έχουν προηγηθεί δύο συνεχόμενες απορριπτικές αποφάσεις της Κ.Ε.Μ., όταν σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών δεν έχει εξεταστεί ούτε η μία;

Αλλωστε από το ίδιο βούλευμα 32/2021 του Δικαστηρίου Εκτέλεσης ποινών αποκαλύπτεται  ότι την ώρα που η κ. Νικολάου προέτρεπε δημόσια τους συνηγόρους του Κουφοντίνα να τρέχουν στα δικαστήρια, ενημέρωνε «εσωτερικά» την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας ότι η υπόθεση εκκρεμεί στην ΚΕΜ (έγγραφο 10136-γ/25.2.2021), συμβάλλοντας στην ανάδειξη ότι στερούνται ακόμα αρμοδιότητας να κρίνουν. Και δεν μένει πιά καμμία αμφιβολία για το ενσυνείδητο της προσπάθειάς της να εξωθήσει τους συνηγόρους του σε ένδικα βοηθήματα που ήξερε ότι θα απορριφθούν για τυπικούς λόγους με σκοπό την απαλλαγή της κυβέρνησης από τις ευθύνες της.

γ) Προσωρινής διαταγής αναστολής της υπ’ αριθμ. 18159 οικ/21-12-20020 απόφασης μεταγωγής της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, του οποίου επελήφθη η ίδια η πρόεδρος του, λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας, καθόσον ο έλεγχος της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με ζητήματα σωφρονιστικού δικαίου διέπεται από τον Σωφρονιστικό Κώδικα και ασκείται από τα εκεί προβλεπόμενα διοικητικά όργανα και δικαστήρια.

  1. Απομένει λοιπόν ως μόνη διέξοδος η εξέταση του αιτήματος του Δημήτρη Κουφοντίνα από την ΚΕΜ, τη σύγκληση της οποίας η πρόεδρός της ολιγωρεί και παραλείπει.

Όπως σας είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας όλων των συλλογικών διοικητικών οργάνων και ιδίως το άρθρο 14 παρ. 7 αυτού, η σύγκληση του συλλογικού οργάνου προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική εάν το 1/3 τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών μελών του το ζητήσει εγγράφως από τον πρόεδρο, προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέμα.

Συνεπώς, τα συλλογικά διοικητικά όργανα δεν συγκαλούνται μόνο από τον πρόεδρο, αλλά και από το 1/3 των μελών τους, όταν τούτο ζητηθεί εγγράφως.

Η Κ.Ε.Μ. αποτελεί τριμελές Συλλογικό Διοικητικό Όργανο και συνεπώς έχετε την αρμοδιότητα και το δικαίωμα να ζητήσετε εγγράφως την σύγκλησή του, αφού είστε ένα από τα τρία μέλη και συνεπώς πληροίτε την προϋπόθεση του 1/3.

Και έχουμε την απαίτηση να το πράξετε και την επίγνωση ότι δεν σας ζητάμε τίποτα έξω και πάνω από τα όρια των νομίμων αρμοδιοτήτων σας.

Όχι διότι προσβλέπουμε σε οποιαδήποτε εύνοια προς τον κρατούμενο από την απόφαση της ΚΕΜ. Είναι γνωστό, ότι τα δύο λοιπά μέλη της συνδέονται με σχέση οιονεί συγγένειας μεταξύ τους, δεδομένου ότι έχει γραφτεί δημόσια, χωρίς να διαψευστεί, ότι ο κ. Παναγιώτου είναι κουμπάρος της κ. Νικολάου και την έχει παντρέψει, ενώ η κ. Νικολάου, όπως προαναφέρθηκε και είναι γνωστό, καθημερινά επιδίδεται σε δηλώσεις και χαρακτηρισμούς δυσμενείς για τον Κουφοντίνα στα ΜΜΕ, πράγμα το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων (άρθρου 7 Ν. 2690/1999) και θα ήταν το ελάχιστο που θα αξιώναμε, όταν συγκληθεί η ΚΕΜ, η ίδια να απόσχει από την συμμετοχή και την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης, ως ελάχιστη ένδειξη ευαισθησίας και τήρησης των νόμων.

Εσείς όμως, που η ιδιότητα υπό την οποία κατέστητε μέλος της Κ.Ε.Μ. αποτελεί θεσμική εγγύηση, λόγω της εμπεριστατωμένης ενασχόλησής σας με το αντικείμενο του Σωφρονιστικού Δικαίου και την εποπτεία του μεγαλύτερου καταστήματος κράτησης της χώρας, έχετε την υποχρέωση να δράσετε άμεσα, αποκαθιστώντας τουλάχιστον την διοικητική αυθαιρεσία της παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας (σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών) και να το ζητήσετε σήμερα κιόλας, προκειμένου να εξεταστεί η αίτηση μεταγωγής του Δημήτρη Κουφοντίνα, να αποκατασταθεί η κυβερνητική αυθαιρεσία σε βάρος του και να σωθεί η ζωή του.

Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του, παρακαλούμε αναλάβετε και εσείς τις δικές σας.

Αθήνα, 9/3/2021

Δικηγόροι και νομικοί

Κούρτοβικ Ιωάννα Α.Μ. ΔΣΑ 6687

Αγγελάκης Γιάννης Α.Μ.ΔΣΑ 30088

Aντωνίου Παναγιώτης Α.Μ. ΔΣΑ 056177

Βλάχος Γεώργιος Α.Μ. ΔΣΑ 33131

Ευσταθίου Μαρία Α.Μ ΔΣΑ 24857

Ζορμπαλά Αλέκα  Α.Μ.  ΔΣΑ 11116

Κακαρνιάς Γεώργιος, Α.Μ. ΔΣΑ 34806

Καλαβάνος – Πετρόγιαννης Παναγιώτης Α.Μ ΔΣΠ 4115

Καμπαγιάννης Αθανάσιος Α.Μ. ΔΣΑ 31280

Κατσιαμπούρα Βασιλική, ΑΜ ΔΣΑ 38907

Κοντάκη Ευαγγελία, Α.Μ. ΔΣΑ 055863

Κουνιάκη Ευγενία Α.Μ. ΔΣΑ 29195

Κυμάκη Ιωάννα, Α.Μ. ΔΣΑ 55150

Λιναρδάκη Δήμητρα, Α.Μ. ΔΣΑ  34196

Μαυρούλης Αθανάσιος Α.Μ. ΔΣΑ 40186

Μήλιου Ζωή Α.Μ. ΔΣΑ 6688

Μοσχοχωρίτου Όλγα, Α.Μ. ΔΣΑ 11378

Μπουκάλη Μάγια, ΑΜ ΔΣΑ 38345

Μυκωνιάτης Γιάννης Α.Μ. ΔΣΑ 39143

Παπαδάκης Aλέξανδρος, Α.Μ. ΔΣΑ: 040835

Παπαδάκης Κώστας Α.Μ. ΔΣΑ 13679

Παπαρούσου Άννα, ΑΜ ΔΣΑ 15106

Ρομποτή Δήμητρα, Α.Μ. ΔΣΑ 39937

Σαραφιανός Δημήτρης Α.Μ. ΔΣΑ 14683

Σεραφείμ Αγγελική Α.Μ. ΔΣΑ 27056

Σκαρμέας Κώστας Α.Μ. ΔΣΑ 32672

Σταυρομήτρου Δήμητρα Α.Μ. ΔΣΑ 36629

Σταυροπούλου Αναστασία ΑΜ ΔΣΑ 35411

Στεντούμη Ιωάννα Α.Μ. ΔΣΑ 31341

Στεργιοπούλου Ειρήνη Α.Μ ΔΣΑ 37273

Τάτση Κάτια, Α.Μ. ΔΣΑ 37052

Τσούτσουβας Γιώργος Α.Μ. ΔΣΑ 28581

Τριμπόνιας Ευάγγελος Α.Μ. ΔΣΑ 25561

Φαρχούντ Γιάννης, ΑΜ ΔΣΑ 34173

Φώτη Αικατερίνη Α.Μ. ΔΣΑ 34111

Χατζηπαναγιώτου Δημήτρης, δικηγόρος ε.τ.