Ελεγκτικό Συνέδριο: Έλεγχος στην προμήθεια υγειονομικού υλικού για τον κορονοϊό

Ελεγκτικό Συνέδριο: Έλεγχος στην προμήθεια υγειονομικού υλικού για τον κορονοϊό

Τι αναφέρει σχετικό έγγραφο προς τους κατά τόπους επιτρόπους περιφερειών

Να ελέγχουν διεξοδικά και άμεσα την προμήθεια του υγειονομικού υλικού (ατομικές μάσκες, rapid tests, θερμόμετρα υπέρυθρων ανέπαφης μέτρησης, κ.λπ.) για τον κορονοϊό ζητεί ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς προς τους κατά τόπους επιτρόπους των περιφερειών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Καρδίτσας Λέσβου Σάμου και Χίου, που έχουν πληγεί έντονα από την πανδημία και την θεομηνία και υπάρχει επείγουσα ανάγκη άμεσης προμηθείας ορισμένων υγειονομικών και άλλων αγαθών.

Με το έγγραφο συνιστά την προσοχή στους επιτρόπους, έτσι ώστε να ελέγχουν διεξοδικά «τη νομιμότητα των αναθέσεων συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μέχρι συμβάσεων με συναλλακτικό αντικείμενο άνω του ορίου του προσυμβατικού ελέγχου και του ελέγχου από την ΕΑΔΗΣΥ».

Παράλληλα, ο κ. Σαρμάς συνιστά ιδίως την προσοχή:

«α) στο ύψος του ποσού που συμφωνείται, το οποίο πρέπει να πιθανολογηθεί βασίμως ότι ανταποκρίνεται σε επίκαιρα δεδομένα της αγοράς, και

β) στην αντικειμενική ακεραιότητα της διαδικασίας ως προς τις επιλεγείσες επιχειρήσεις για την πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς».

Ακόμη, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνιστά, «να αναζητηθούν προηγούμενες παρόμοιες συμβάσεις των ελεγχόμενων φορέων, για τον σκοπό της καλλίτερης ενημέρωσης των Επιτρόπων που θα ασκήσουν τον έλεγχο».

Ο κ. Σαρμάς, να επισημάνει ότι «ο έλεγχος πρέπει να διενεργείται χωρίς να δημιουργεί καθυστέρηση στην θεραπεία από τους ελεγχόμενους φορείς των αναγκών που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν».

Το έγγραφο αυτό στάλθηκε από τον κ. Σαρμά σε εφαρμογή την τελευταία κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου που αφορά στην λειτουργία και αποτελεσματικότητα των ελέγχων των φορέων που υπάγονται στην ελεγκτική τους δικαιοδοσία του.

Παρακαλούμε περιμένετε ...