Εθνικό Σχέδιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας

Εθνικό Σχέδιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας

Τι αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης

Tο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας υιοθέτησε το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ΕΣΡΜ) κατά τη συνεδρίαση της 8ης Δεκεμβρίου 2020 υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πάνου Αλεξανδρή.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης «η προστασία και η προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών συγκροτούν τις βασικές αρχές του Ελληνικού Συντάγματος. Η Ελλάδα αποδίδει πρωταρχική σημασία στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των ατόμων που ευρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς και στη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και στη λειτουργία του κράτους δικαίου».

Το ζητούμενο μετά την υιοθέτηση του επίμαχου σχεδίου δράσης, επισημαίνεται, είναι η εφαρμογή των προτεινόμενων πολιτικών και η ανάπτυξη δέσμης θετικών δράσεων, που θα στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα είναι απέναντι σε κάθε μορφή ρατσισμού και σε κάθε διάκριση.

Για το ΕΣΡΜ πρέπει να στηρίζονται όλες οι πτυχές της προσωπικότητας των πολιτών και να προάγεται η συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι, καθώς επίσης να τυγχάνουν προστασίας στην έκφραση των ιδεών τους και των προτιμήσεών τους, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, την κοινωνική προέλευση, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά του φύλου τους.

Τέλος, αναφέρεται ότι το ΕΣΡΜ θα αναπτύξει κάθε αναγκαία δράση που θα ενισχύει τη δυναμική στήριξη των ελευθεριών όλων των πολιτών, όπως ακριβώς απαιτεί ο ρόλος του.