Κορονοϊός: Αίτημα για πλήρη αναστολή λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα

Κορονοϊός: Αίτημα για πλήρη αναστολή λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα

Η Ένωση ζητεί να εκδικάζονται μόνο με τη χρήση τεχνολογικών μέσων χωρίς φυσική παρουσία

Την πλήρη αναστολή λειτουργίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Θεσσαλονίκης και Λάρισας ζητεί με «επείγον αίτημα» της προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας η Ένωση Διοικητικών Δικαστών. Η Ένωση επικαλείται την «ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στους δύο νομούς επιδημιολογικά εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διασποράς του COVID-19».

Η Ένωση ζητεί να εκδικάζονται μόνο με τη χρήση τεχνολογικών μέσων χωρίς  φυσική παρουσία, «αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις παρ. 3-6 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α΄212), τέλος δε αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). ζ)».   Τέλος, οι διοικητικοί δικαστές  αιτούνται να ανασταλούν πλήρως όλες οι δικαστικές και νόμιμες προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των ανωτέρω διοικητικών δικαστηρίων.

Παρακαλούμε περιμένετε ...