Ελεγκτικό Συνέδριο: Έλεγχοι Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου

Ελεγκτικό Συνέδριο: Έλεγχοι Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου

Καθιερώνεται νέο σύγχρονο είδος ελέγχου

Νέο σύγχρονο είδος ελέγχου καθιερώνεται στα διαχειριστικά συστήματα των φορέων που ελέγχονται από το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο.

Με απόφαση της Ολομέλειας (ΦΓ8/55081) εξειδικεύονται οι διαδικασίες σύμφωνα τις οποίες θα ελέγχεται η ύπαρξη, η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «πρόκειται για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο δημοσιονομικού ελέγχου που διατίθεται πλέον στους δικαστικούς λειτουργούς και στους ελεγκτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλη την Επικράτεια, με το οποίο επιτυγχάνεται η καθημερινή παρακολούθηση της διαχείρισης του ελεγχόμενου φορέα, η δυνατότητα άσκησης προληπτικού ελέγχου, η καταλογιστική αρμοδιότητα». Όπως επισημαίνεται βασίζεται στην πλέον προχωρημένη διεθνώς αντίληψη περί του δημοσιονομικού ελέγχου μέσω της στόχευσης των ελεγκτικών δραστηριοτήτων σε προηγούμενη ανάλυση κινδύνων, της θέσπισης δικλίδων αποτροπής των κινδύνων, της διάκρισης ενδογενούς ελέγχου από δραστηριότητες εσωτερικού ελεγκτή, του ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Παρακαλούμε περιμένετε ...