Θετικός ο απολογισμός της φετινής αντιπυρικής περιόδου: Μικρότερες οι καμένες εκτάσεις

Θετικός ο απολογισμός της φετινής αντιπυρικής περιόδου: Μικρότερες οι καμένες εκτάσεις

Τι δείχνουν τα στοιχεία του meteo

Θετικός κρίνεται ο μέχρι σήμερα απολογισμός της φετινής αντιπυρικής περιόδου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών δασικών πυρκαγιών European Forest Fire Information System (EFFIS), σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η συνολική έκταση των καμένων εκτάσεων στη χώρα μας από 1/1 έως και 6/10/2020 ανέρχεται σε 132.840 στρέμματα και αντιστοιχεί στο 60% του μέσου όρου της περιόδου 2008 - 2019 (212.480 στρέμματα).

Από την άλλη, ενώ η συνολική έκταση των καμένων εκτάσεων είναι σημαντικά μικρότερη του μακροχρόνιου μέσου όρου, ο αριθμός των πυρκαγιών από 1/1 έως 6/10/2020 εμφανίζεται σημαντικά αυξημένος. Ειδικότερα, ο αριθμός των χαρτογραφημένων από το EFFIS πυρκαγιών για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο παρουσιάζει αύξηση 56% σε σχέση με το μέσο όρο της περιόδου 2008 - 2019 (61 συμβάντα το 2020 έναντι μέσου όρου 39). Η αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με την μείωση των καμένων εκτάσεων, σύμφωνα με το meteo, θα μπορούσε εν μέρει να αποδοθεί στην ταχύτερη απόκριση και αποτελεσματικότητα των μηχανισμών πυρόσβεσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, θετικά αποτιμάται και η εφαρμογή του IRIS, ενός προγνωστικού συστήματος ταχείας απόκρισης για την πρόγνωση εξάπλωσης πυρκαγιών το οποίο αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται επιχειρησιακά από το ΕΑΑ/meteo.gr. Το IRIS κλήθηκε να παράσχει προγνώσεις εξάπλωσης σε 31 περιστατικά δασικών πυρκαγιών, κατά το διάστημα από 1/5 έως 6/10/2020. Οι ενεργοποιήσεις του προγνωστικού συστήματος IRIS σχεδόν διπλασιάστηκαν, σε σύγκριση με την περσινή αντιπυρική περίοδο (31 ενεργοποιήσεις το 2020 έναντι 17 το 2019).