«Κόκκινο» από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε 3 από τους 25 προμηθευτές μασκών

«Κόκκινο» από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε 3 από τους 25 προμηθευτές μασκών

Δεν προσκόμισαν τα αναγκαία έγγραφα που προβλέπει η νομοθεσία

Το ΣΤ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απέρριψε 3 από τους 25 προμηθευτές μασκών, καθώς δεν προσκόμισαν τα αναγκαία έγγραφα που προβλέπει η νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, το ΣΤ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφού επεξεργάστηκε 25 συμβάσεις που αφορούσαν στην προμήθεια μεγάλου αριθμού μασκών αποφάνθηκε ότι οι 23 έχουν τις προβλεπόμενες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις να αναλάβουν την προμήθεια μασκών.

Αντίθετα, είπε «όχι» σε τρείς προμηθευτές καθώς έκρινε πως υπήρξαν ουσιώδεις πλημμέλειες στα έγγραφα που προσκόμισαν οι υποψήφιοι ανάδοχοι –προμηθευτές.

Οι πλημμέλειες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούσαν στη μη προσκόμιση στο Ελεγκτικό Συνέδριο των αναγκαίων πιστοποιητικών που απαιτεί η νομοθεσία για τις προμήθειες, όπως αντίγραφο ποινικού μητρώου και άλλα σχετικά έγγραφα.

Παρακαλούμε περιμένετε ...