Ενστάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη χρήση καμερών

Ενστάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη χρήση καμερών

Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε γνωμοδότησή της επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης από δημόσιες αρχές σε Δημόσιους χώρους, πραγματοποιεί μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων επί του περιεχομένου του εν λόγω διατάγματος.

Η Αρχή στην υπ΄ αριθμ. 3/2020 γνωμοδότηση των 46 σελίδων, αφού αναλύει τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά νομοθετικά και νομολογιακά δεδομένα στο τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κάνει ένα μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων, ενώ ζητεί «να υπάρξουν πρόσθετες διασφαλίσεις» για τους πολίτες. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν για πρώτη φορά προβλέπεται η χρήση μη σταθερών καμερών.

Παρακαλούμε περιμένετε ...