Η λίστα με τα τουριστικά καταλύματα που θα λειτουργήσουν ως «χώροι καραντίνας»

Η λίστα με τα τουριστικά καταλύματα που θα λειτουργήσουν ως «χώροι καραντίνας»

Μισθώνονται αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή προσώπων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης μετάδοσης του κοροναϊού

Υπουργική απόφαση για τα τουριστικά καταλύματα ανακοίνωσε το υπουργείου Τουρισμού, με την οποία δημοσιοποιείται η λίστα με τα τουριστικά καταλύματα τα οποία μισθώνονται αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την δημοσίευση της παρούσας αίρεται για τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά, η υποχρεωτικότητα του στοιχείου Πρωτοκόλλου Κ του Παραρτήματος I της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (Β’2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αρ. 8958/15.06.2020 (Β’2370) και υπ'αρ. 9418/23.06.2020 (Β'2498) όμοιες Αποφάσεις.

Επισυνάπτεται εδώ η λίστα με βάση την ΚΥΑ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...