Ηλεκτρονικά τα σημειώματα κατάταξης των στρατεύσιμων της 2020 Δ΄ ΕΣΣΟ

Ηλεκτρονικά τα σημειώματα κατάταξης των στρατεύσιμων της 2020 Δ΄ ΕΣΣΟ

Μέσω της ιστοσελίδας www.stratologia.gr με χρήση των κωδικών Taxisnet

Όπως έγινε γνωστό από την ιστοσελίδα της Στρατολογίας, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί στον Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία και είναι υπόχρεοι να καταταγούν από 20-24 Ιουλίου με την 2020 Δ΄ ΕΣΣΟ, μπορούν να παραλαμβάνουν τα σημειώματα κατάταξής τους ηλεκτρονικά.

Συγκεκριμένα, οι στρατεύσιμοι πρέπει να μπουν στον διαδικτυακό τόπο www.stratologia.gr με χρήση κωδικών taxisnet. Εάν δεν διαθέτουν κωδικούς taxisnet, θα πρέπει να προβούν σε έκδοσή τους, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.aade.gr.

Για τους στρατεύσιμους που δεν διαθέτουν ΑΦΜ, θα αποσταλεί σημείωμα κατάταξης, μέσω του αστυνομικού τμήματος του τόπου κατοικίας τους.

Παρακαλούμε περιμένετε ...