Επαναλειτουργούν οι λαϊκές αγορές στην Αλεξανδρούπολη

Επαναλειτουργούν οι λαϊκές αγορές στην Αλεξανδρούπολη

Αυστηρά θα τηρούνται οι κανόνες υγιεινής

Την επαναλειτουργία των λαϊκών αγορών στις δημοτικές ενότητες Αλεξανδρούπολης, από την Πέμπτη 30 Απριλίου, με τη συμμετοχή μόνο των παραγωγών του δήμου που φέρουν ανανεωμένη άδεια, αποφάσισε ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης.

Ειδικότερα, την Πέμπτη, θα λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη η λαϊκή αγορά επί της οδού Παπαναστασίου, από τις 7:00 έως τις 14:30, ενώ από τις 4 Μαΐου και εντεύθεν θα λειτουργούν ταυτοχρόνως στον δήμο Αλεξανδρούπολης, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, από τις 7:00 έως τις 14:30 οι λαϊκές αγορές Αλεξανδρούπολης και Φερών, επί της οδού Παπαναστασίου και νοτίως του σχολικού συγκροτήματος του Λυκείου Φερών, αντίστοιχα.

Σημειώνεται πως η συμμετοχή των παραγωγών, προς αποφυγήν του συγχρωτισμού, ανά λαϊκή αγορά θα περιορίζεται μέχρι του ποσοστού 50% επί του συνόλου των παραγωγών του δήμου Αλεξανδρούπολης, που φέρουν ανανεωμένη άδεια (ήτοι 27 παραγωγοί). Η επιλογή των παραγωγών, οι οποίοι στις 4 Απριλίου θα συμμετέχουν σε εκάστη λαϊκή αγορά θα προκύψει μέσα από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η συμμετοχή, όπως προκύψει μετά τη δημόσια κλήρωση, θα συνεχιστεί εναλλάξ κατά την επόμενη ημέρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών, δηλαδή όσοι συμμετέχουν τη Δευτέρα στη λαϊκή αγορά των Φερών, την Πέμπτη θα συμμετέχουν στης Αλεξανδρούπολης και αντίστροφα.

Οι παραγωγοί οι οποίοι φέρουν ανανεωμένη άδεια για τη μία εκ των δύο λαϊκών αγορών θα μπορούν να συμμετέχουν ατελώς και στη δεύτερη, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι Π.Ν.Π. οι οποίες προσδιορίζουν τα μέτρα αντιμετώπισης διάδοσης του κοροναϊού.

Σε ότι αφορά στα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας και αποφυγής συγχρωτισμού, που υποχρεούνται να τηρούν οι παραγωγοί συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές αυτά είναι:

-Η τήρηση απόστασης, τουλάχιστον πέντε μέτρων, μεταξύ των εκθετηρίων των παραγωγών

-Η ύπαρξη σε κάθε εκθετήριο, με ευθύνη του παραγωγού, αλκοολούχου απολυμαντικού υγρού χεριών και γαντιών μιας χρήσης

-Η υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους παραγωγούς καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας των λαϊκών αγορών

Επίσης, το Δίκτυο Εθελοντών του Δήμου θα συντονίσει και θα προβεί σε θερμομετρήσεις και σε διανομή έντυπου υλικού πληροφόρησης, όπου θ' αναγράφονται μέτρα αντιμετώπισης της διάδοσης του κοροναϊού, στα σημεία εισόδου των λαϊκών αγορών.

Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου θα πραγματοποιεί σχολαστικές απολυμάνσεις των χώρων διεξαγωγής των λαϊκών αγορών, ενώ η Δημοτική Αστυνομία, θα ελέγχει την τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων.

Παρακαλούμε περιμένετε ...