ΣτΕ: «Ναι» στην αλλαγή επωνύμου σε ανήλικο

ΣτΕ: «Ναι» στην αλλαγή επωνύμου σε ανήλικο

Η υπόθεση αφορά ανήλικο που γεννήθηκε εκτός γάμου αλλά στη συνέχεια αναγνωρίστηκε από τον φυσικό του πατέρα

Χρειάστηκε η «σφραγίδα» του Συμβουλίου της Επικρατείας για να αλλάξει  το επώνυμο του ανήλικος, ο οποίος γεννήθηκε εκτός γάμου αλλά στη συνέχεια αναγνωρίστηκε από τον φυσικό του πατέρα.

Η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο μετά την άρνηση δημάρχου της Δυτικής Μακεδονίας να αποδεχθεί να λάβει ο ανήλικος το επώνυμο του πατριού του μετά από σχετικό αίτημα της μητέρας του.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Δ Τμήματος αποφάνθηκαν ότι εκτός από τον περιφερειάρχη και τον υπουργό Εσωτερικών στις διαδικασίας για την αλλαγή του επωνύμου εμπλέκεται και ο Δήμαρχος, ο οποίος σε περίπτωση άρνησης πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς την απόφαση του.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ , με την απόφαση του, έκρινε πως η αλλαγή του επωνύμου, προϋποθέτει την συνδρομή συγκεκριμένων και σοβαρών λόγων, των οποίων η εκτίμηση ανήκει στην αρμόδια διοικητικής αρχής και προσθέτει ότι ο δήμαρχος, είναι δέσμιος «σε κάθε περίπτωση, προπαντός, να εκτιμά τους λόγους που επικαλείται ο αιτών τη μεταβολή του επωνύμου του και να αποφαίνεται εν όψει της σοβαρότητας των λόγων αυτών, εάν ενδείκνυται ή όχι να εγκριθεί η ζητούμενη μεταβολή, αιτιολογώντας ειδικά, από την άποψη αυτή, την απόφασή του». Αυτό αφορά και την  αλλαγή επωνύμου, αναγνωρισθέντος  ή υιοθετηθέντος τέκνου (άρθρα 15061-562 Α.Κ.)».

Κατά την απόφαση του  ΣτΕ, ο δήμαρχος δεν άσκησε την κατά το νομοθετικό διάταγμα 2573/1953 αρμοδιότητά του, δηλαδή δεν εξέτασε αν με βάση τους λόγους που εξέθεσε η μητέρα του ανηλίκου, «ήταν ή όχι ενδεδειγμένη η μεταβολή του επωνύμου του υιού της, ώστε να δεχθεί ή να απορρίψει το αίτημα με ειδική αιτιολογία».

Η υπόθεση αναπέμφθηκε και πάλι στην αρμόδια δημοτική αρχή προκειμένου να κριθεί αιτιολογημένα το αίτημα της μητέρας.

Παρακαλούμε περιμένετε ...