Διοικητικοί Δικαστές: Απαιτούμε τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής δικαιοσύνης

Διοικητικοί Δικαστές: Απαιτούμε τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής δικαιοσύνης

Τι επισημαίνουν στο ψήφισμα τους

Ο εκσυγχρονισμός της διοικητικής δικαιοσύνης αλλά και η ανάκτηση βασικών δικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών για να αποκατασταθεί η πρόσβαση τους στη δικαιοσύνη αποτελούν τους κύριους άξονες του ψηφίσματος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών που πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2020.

Όπως επισημαίνουν στο ψήφισμα τους οι διοικητικοί δικαστές «η υποχρηματοδότηση της Δικαιοσύνης, οι ελλείψεις σε βασικές υποδομές και σε προσωπικό και ιδίως σε δικαστικούς υπαλλήλους, οι απαράδεκτες συνθήκες στέγασης πολλών διοικητικών δικαστηρίων με εμβληματική περίπτωση τα Διοικητικά Δικαστήρια Πειραιώς (Πρωτοδικείο και Εφετείο), διαμορφώνουν ένα ανεπαρκές πλαίσιο λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης, για την ανατροπή του οποίου δεν επαρκεί η σκληρή εργασία των διοικητικών δικαστών που ασκούν ευσυνείδητα το λειτούργημά τους σε αντίξοες συνθήκες».

Επιπλέον τονίζουν πως «η διατήρηση των υφιστάμενων εμποδίων πρόσβασης των πολιτών στη διοικητική δικαιοσύνη καθιστούν την τελευταία αγαθό πολυτελείας για τους πολλούς, ενώ η συμπίεση του δικαστικού ελέγχου σε συγκεκριμένες κατηγορίες διοικητικών διαφορών, ιδίως στις φορολογικές διαφορές, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του διάχυτου ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων υποσκάπτει ευθέως τη δικαστική λειτουργία».

Με το ψήφισμα τους καταγγέλλουν«για πολλοστή φορά τις αντισυνταγματικές μειώσεις των συντάξεων και των δικαστικών λειτουργών, οι οποίες δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί παρά την έκδοση σχετικών δικαστικών αποφάσεων από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας»

και κλείνοντας σημειώνουν πως απαιτούν «τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής δικαιοσύνης, την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές και την επίλυση του χρονίζοντος κτηριακού προβλήματος πολλών διοικητικών δικαστηρίων. Την ανάκτηση βασικών δικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών και την άρση των πολύμορφων εμποδίων πρόσβασης στη διοικητική δικαιοσύνη. Την άμεση προώθηση προς ψήφιση στη Βουλή του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Την αποκατάσταση των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών».

Παρακαλούμε περιμένετε ...