Στην Ολομέλεια του ΣτΕ η απομάκρυνση της Θάνου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Στην Ολομέλεια του ΣτΕ η απομάκρυνση της Θάνου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τι υποστηρίζουν οι πλευρές των απομακρυθέντων και των νέων διορισθέντων στο Δ.Σ.

Σε φωτογραφική κυβερνητική ρύθμιση που στόχο είχε να δουν πρόωρα την πόρτα της εξόδου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού η πρώην πρόεδρος της, Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου και τρία μέλη της παλιάς διοίκησης, αναφέρθηκαν οι νομικοί τους παραστάτες κατά τη διάρκεια συζήτησης προσφυγών τους στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι προσφεύγοντες στέφονται τόσο κατά των αποφάσεων, με τις οποίες απομακρύνθηκαν, όσο και εκείνων με τι οποίες διορίστηκε το νέο Δ.Σ., υποστηρίζοντας πως πρέπει να ακυρωθούν, καθώς είναι αντισυνταγματικές, παράνομες και αντίθετες στον ενωσιακό δίκαιο. Μάλιστα, οι συνήγοροι στις τοποθετήσεις τους έδωσαν έμφαση στα νομολογιακά δεδομένα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβάλλοντας τον ισχυρισμό, ότι δεν παρέχουν δυνατότητα κυβερνητικής παρέμβασης κατά την διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., ενώ ζήτησαν να σταλεί σχετικό προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των μελών του νέου Δ.Σ. αντέτειναν, ότι τα πέντε μέλη της παλαιάς διοίκησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού είχαν κομβικές πολιτικές θέσεις, γεγονός που δεν τους επέτρεπε να είναι στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς προέκυπταν θέματα ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και διαφάνειας. Ο συνήγορος του Δημοσίου υποστήριξε, ότι κρίθηκε σκόπιμο και αναγκαίο να αντικατασταθούν τα μέλη του Δ.Σ. της Επιτροπής Ανταγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι ανάγονται στο ότι ήταν «κομβικά πρόσωπα» σε θέσεις ευθύνης, τα οποία, όμως, παράλληλα είχαν και πολιτικές θέσεις με ενδεικτική την περίπτωση της κυρίας Θάνου, η οποία ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που διετέλεσε άμισθός νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συζήτηση στην Ολομέλεια ξεκίνησε με καθυστέρηση, καθώς ο προεδρεύων αρχαιότερος αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανάσιος Ράντος, δήλωσε κώλυμα, αφού η κόρη του Μαρία-Ιωάννα Ράντου είχε κάνει παρέμβαση υπέρ του κύρους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου είναι μέλος και η κυρία Θάνου είχε προεδρεύσει σε ένα πειθαρχικό, που είχε ο ίδιος και από το οποίο απαλλάχθηκε. Τελικά, η συζήτηση των αιτήσεων έγινε με πρόεδρο, την αντιπρόεδρο Μαίρη Σαρπ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...