Προσλήψεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

Προσλήψεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

Ποια θα είναι η σύμβαση

Στις 27 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων της προκήρυξης για την πρόσληψη 69 υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Συγκεκριμένα, το επιστημονικό προσωπικό θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ), καθώς και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στο νομό Έβρου όπως αναφέρει το dimosio.gr.

Οι θέσεις υπάγονται σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας διάρκειας 6 μηνών.Θα προσληφθεί προσωπικό δύο ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Ιατρών (63)
  • ΠΕ Ψυχολόγων (6)

Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση έργου εξάμηνης διάρκειας με άμεση έναρξη. Το μηνιαίο μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών, διαμορφώνεται

  • στα 3.000 ευρώ για τους ιατρούς
  • 2.700 ευρώ για τους ψυχολόγους

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ την Παρασκευή (17/01/2020) και η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 27/01/2020.

Παρακαλούμε περιμένετε ...