Προσλήψεις: Αιτήσεις για 135 Ανοικτές Θέσεις Εργασίας στο Δημόσιο

Προσλήψεις: Αιτήσεις για 135 Ανοικτές Θέσεις Εργασίας στο Δημόσιο

Οι φορείς του δημοσίου ενισχύονται με νέο προσωπικό προκειμένου να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους

Αρκετοί φορείς του δημοσίου ενισχύονται με νέο προσωπικό προκειμένου να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους. Το Dimosio.gr παρουσιάζει τις 135 θέσεις εργασίας εποχικού προσωπικού που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η σημερινή 13/1/2020 και αφορά το Πανεπιστήμιο Πατρών, τον Δήμο Πρέβεζας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, τον Δήμο Καρδίτσας και τον Δήμο Γλυφάδας.

Υπάρχουν ακόμα ανοικτές οι αιτήσεις καθώς δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι θέσεις εργασίας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει την πρόσληψη 90 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02/01/2020-13/01/2020. Τηλέφωνο: 2610 996628, 2610 996651, 2610 997606, 2610 969076.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ο Δήμος Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.Τηλέφωνο: 26823 60633.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 15/09/2020, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/01/2020-13/01/2020. Τηλέφωνο: 210.3240563, εσωτ. 110.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Τηλέφωνο: 24413 50726, 24413 50723, 24413 50839, 24413 50728.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

6 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Εργάτες Κοιμητηρίου)
4 ΥΕ Φύλακες Εργάτες (Κοιμητήριο)
Τηλέφωνο: 213 2025221-5.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Παρακαλούμε περιμένετε ...