ΕΟΦ: Ανακαλεί αντικαρνικό φάρμακο

ΕΟΦ: Ανακαλεί αντικαρνικό φάρμακο

Ενδέχεται να προκαλεί στειρότητα, σύμφωνα με την ανακοίνωση

Την ανάκληση όλων των μη ληγμένων παρτίδων του προϊόντος MITOMYCIN-C KYOWA
2MG, BTx 10 VIALS, αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, το φάρμακο ανακαλείται λόγω πιθανού προβλήματος στειρότητας κατά την παραγωγική διαδικασία του προϊόντος και η απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ο ΙΦΕΤ A.E., ως τοπικός αντιπρόσωπος του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να
επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Παρακαλούμε περιμένετε ...