Πρόστιμα 46.000 ευρώ σε τέσσερις εισπρακτικές εταιρείες

Πρόστιμα 46.000 ευρώ σε τέσσερις εισπρακτικές εταιρείες

Επιβλήθηκαν από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου για παραβάσεις του Νόμου 3758/2009

Πρόστιμα συνολικού ύψους 46.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε τέσσερις εισπρακτικές εταιρείες, μετά από καταγγελίες δανειοληπτών για παραβάσεις του Νόμου 3758/2009.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή προχώρησε στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων, για παραβάσεις που αφορούσαν:

• Όχληση οφειλετών πριν την πάροδο των 10 ημερών από την ημέρα που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή τους,
• Όχληση οφειλετών με κλήσεις σε τηλέφωνο εργασίας,
• Παρέκκλιση από τις εντολές του δανειστή,
• Παραπλανητική πληροφόρηση,
• Επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.

Παρακαλούμε περιμένετε ...