«Φρένο» στους πίνακες των επιτυχόντων στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2017

«Φρένο» στους πίνακες των επιτυχόντων στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2017

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή προσφυγή που είχαν καταθέσει επιτυχόντες στους προσωρινούς πίνακες

«Μπλόκο» έβαλε το Διοικητικό Εφετείο στους οριστικούς πίνακες με τους επιτυχόντες στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, του 2017, για την πλήρωση 404 θέσεων δικαστικών γραμματέων στα δικαστήρια.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή προσφυγή που είχαν καταθέσει επιτυχόντες στους προσωρινούς πίνακες, οι οποίοι τελικά αποκλείστηκαν και ακύρωσε τους οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ στον επίμαχο διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, οι οριστικοί πίνακες καταρτίστηκαν «κατά παράβαση των αρχών της νομιμότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ισότητας, δεδομένου ότι οι διοριστέοι επιλέγησαν βάσει μιας άνισης, αναξιοκρατικής και άνευ κριτηρίων διαδικασίας μοριοδοτήσεως με το πριμ της συνάφειας». Μάλιστα, στρέφουν τα πυρά του στο ΑΣΕΠ υπογραμμίζοντας ότι «εν μέσω διαγωνισμού, παντελώς αδιαφανώς και αυθαιρέτως άλλαξε άποψη για τον τρόπο που αξιολόγησε την συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων και την προϋπηρεσία τους, με αποτέλεσμα να βρεθούν διοριστέοι υποψήφιοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά από θετικές επιστήμες και να αποκλειστούν υποψήφιοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά από φιλοσοφικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Συμμετέχοντες δηλαδή που οι σπουδές τους είχαν σαφώς μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της εργασίας».

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά το ΑΣΕΠ διεύρυνε, με νέα κριτήρια, το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων το οποίο καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τους βασικούς τίτλους σπουδών οι οποίοι προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου και των π.δ. που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι από τους επιτυχόντες του εν λόγω διαγωνισμού έχουν ήδη διοριστεί και υπηρετούν κανονικά.

Παρακαλούμε περιμένετε ...