Δόθηκε νέα παράταση στο Κτηματολόγιο, ποια περιοχή αφορά

Δόθηκε νέα παράταση στο Κτηματολόγιο, ποια περιοχή αφορά

Απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Νέα παράταση, έως τις 28 Σεπτεμβρίου, για την υποβολή των δηλώσεων (του άρθρου 2, παράγραφος 5 του ν. 2308/1995) του Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δίνεται με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος, Δημήτρη Οικονόμου.

Η παράταση περιλαμβάνει τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και το ελληνικό Δημόσιο.

Παρακαλούμε περιμένετε ...